Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Program rada na pripremi hrvatskih norma 2002/1 [tisak] = Work programme of Croatian Standards 2002/1 / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002.
2 Učinci direktiva Europske unije u nacionalnom pravu s izabranim presudama Europskog suda u punom tekstu i s komentarom [e-dokument] / uredili i uvodne studije napisali Siniša Rodin i Tamara Ćapeta. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2008. ISBN 953-99230-6-9.
3 Vodič kroz europske direktive o porezu na dodanu vrijednost = A guide to the European VAT directives [tisak] / priredile Marijana Vuraić Kudeljan... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2015. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISBN 978-953-7613-57-0.
4 Vodič kroz europske direktive o porezu na dodanu vrijednost = A guide to the European VAT directives [tisak] / priredila Renata Kalčić, Danijela Kuliš i Marina Kesner-Škreb. - Zagreb : Institut za javne financije, 2010. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISBN 978-953-7613-32-7.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655