Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Board's opinion on the voluntary takeover offer to all shareholders of INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb : disclosed by MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company on 5 September 2008 [e-dokument] / INA-Industrija nafte, Management Board. - Zagreb : INA d.d., 2008.
2 Izvje箃aj o strukturi udjelni鑑ra na dan 30.09.2011. [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Sektor za procjenu rizika, istra緄vanje i statistiku, Odjel za sistemske i specifi鑞e rizike. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2013?].
3 Izvje规e Hrvatskog fonda za privatizaciju o provedbi Odluke o prijenosu dionica i poslovnih udjela Hrvatskom fondu za privatizaciju na upravljanje [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/64] 〆zdeset鑕tvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-24] prilozi za raspravu).
4 Izvje规e o interpelaciji o radu Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog fonda za privatizaciju u procesu privatizacije dionica i/ili udjela iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju, onih kojima Fond po ugovoru upravlja, te dionica i/ili udjela trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu Republike Hrvatske / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
5 Izvje规e o obavljenoj reviziji prodaje dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju trgova鑛og dru箃va Sun鑑ni Hvar d.d. Hvar / [Dr綼vni ured za reviziju]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
6 Izvje规e o pristiglim ponudama za kupnju dionica dru箃va "Sun鑑ni Hvar" d.d., Hvar [e-dokument] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/026] Dvadeset 筫sta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-01-24] : prilozi za raspravu).
7 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji / [Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, izrada nacrta ; Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
8 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2008. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
9 Izvje规e o provedenoj analizi i ocjeni pristiglih neobvezuju鎖h ponuda za kupnju dionica dru箃va Hrvatska po箃anska banka d. d. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
10 Izvje规e o provedenoj analizi i ocjeni pristiglih neobvezuju鎖h ponuda za kupnju dionica i dokapitalizacija u dru箃va Croatia Osiguranje d. d. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
11 Izvje规e o radu Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske za ... / [Komisija za vrijednosne papire]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
12 Izvje规e o radu u 1998. godini [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1999.
13 Izvje规e o radu za 1998. godinu i prvih osam mjeseci 1999. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1999.
14 Izvje规e o radu za 1999. godinu i prvih 筫st mjeseci 2000. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2000.
15 Izvje规e o radu za 2000. godinu i prvih 筫st mjeseci 2001. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2001.
16 Izvje规e o radu za 2001. godinu i prvih 筫st mjeseci 2002. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2002.
17 Izvje规e o radu za 2002. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2003.
18 Izvje规e o radu za 2003. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2004.
19 Izvje规e o radu za 2004. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2005.
20 Izvje规e o radu za razdoblje od osnivanja do 31.12.1997. godine i za prvo polugodi箃e 1998. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1998.
21 Izvje规e o tijeku pregovora izme饀 predstavnika Vlade Republike Hrvatske i Mol Hungarian Oil and Gas Plc [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/61] 〆zdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-12-24] prilozi za raspravu).
22 Jedinstveni prospekt za uvr箃enje u redovito tr緄箃e Zagreba鑛e burze d.d., Zagreb [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2013.
23 Kona鑞i prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji [e-dokument] / [Anto 衋pi ... [et. al.], predlagatelji]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
24 Kona鑞i prijedlog zakona o preuzimanju dioni鑛ih dru箃ava [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
25 Kona鑞i prijedlog zakona o preuzimanju dioni鑛ih dru箃ava [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/260] Dvjesto 筫zdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-20] prilozi za raspravu).
26 Mi筶jenje Uprave o dobrovoljnoj ponudi za preuzimanje upu鎒ne svim dioni鑑rima INA-Industrija nafte, d.d. Zagreb : objavljenoj od strane MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company 5. rujna 2008. godine [e-dokument] / INA-Industrija nafte, Uprava. - Zagreb : INA d.d., 2008.
27 Nacrt prijedloga zakona o preuzimanju dioni鑛ih dru箃ava [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/243] Dvjesto 鑕trdeset i tre鎍 sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-05] prilozi za raspravu).
28 Odluka o davanju predhodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za zaklju鑙vanje Dodatka Ugovora o gospodarenju dionicama i poslovnim udjelima izme饀 Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog fonda za privatizaciju : prijedlog odluke [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/75] Sedamdesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-09-02] prilozi za raspravu).
29 Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog kona鑞og teksta Sporazuma i na鑙nu prodaje, cijeni, posebnim pogodostima, vremenu prodaje i uvjetima prodaje dionica Petrokemije d.d. radnicima, biv筰m radnicima i umirovljenicima Petrokemije d.d. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/14] 萫trnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-10] prilozi za raspravu).
30 Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog kona鑞og teksta Ugovora o prodaji i prijenosu dionica TLM Tvornica lakih metala d.d. ﹊benik, broj: 3464415/9000 i prijedlog kona鑞og teksta Ugovora o razvrgnu鎢 suvlasni箃va izme饀 Hrvatskog fonda za privatizaciju i dru箃va TLM Tvornica lakih metala d.d. ﹊benik : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/275] Dvjesto sedamdeset i peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-12-07] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655