Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 >>

1 Akcija Ministarstva unutarnjih poslova "Poštujte naše znakove" : stanje sigurnosti cestovnog prometa u osam mjeseci 2015. godine [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, [2015].
2 Akcijski plan prevencije svih oblika ovisnosti usmjerenih općoj populaciji djece i mladih Grada Zaprešića 2019-2021 : prevencija u zajednici [e-dokument] / Grad Zaprešić. - Zaprešić : Grad Zaprešić, 2019.
3 Akcijski plan provedbe Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Omiša za razdoblje 2017.-2020.g. u okviru akcije "Grad Omiš - prijatelj djece" za 2018. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Omiša. - Omiš : Grad Omiš, 2018.
4 Akcijski plan provođenja akcije "Sretno dijete - sretan grad - Koprivnica" za 2015. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Koprivnice. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2015.
5 Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2022.
6 Biti roditelj : model dijagnostičko-savjetodavnog praćenja ranoga dječjeg razvoja i podrške obitelji s malom djecom [tisak] / urednica Marta Ljubešić. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003. ISBN 953-6815-39-7.
7 Bonton ponašanja u športu za djecu predškolskog uzrasta : akcijski plan za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu, na športskim natjecanjima i izvan njih [e-dokument] / Zrinka Greblo Jurakić, Nataša Muždalo. - Zagreb : Središnji državni ured za šport, 2018. ISBN 978-953-48177-3-5.
8 Bonton ponašanja u športu za djecu školskog uzrasta : akcijski plan za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu, na športskim natjecanjima i izvan njih [e-dokument] / Zrinka Greblo Jurakić, Nataša Muždalo . - Zagreb : Središnji državni ured za šport, 2018. ISBN 978-953-48177-1-1.
9 Budućnost djece poslije rata : situacijska analiza stanja djece i žena na području Knina [tisak] / Jadranka Delač Hrupelj. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi : UNICEF, 1998.
10 Centar Slava Raškaj (Zemaljski zavod za gluhonijeme u Zagrebu) : skrb, pomoć i program razvoja odgoja i obrazovanja gluhe djece u Hrvatskoj na pragu XXI. stoljeća [tisak] / Matija Trakoštanec. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1998. ISBN 953-97328-1-6.
11 Childhood Obesity Surveillance Initiative, Croatia 2015/2016 (CroCOSI) [e-dokument] / Sanja Musić Milanović, Maja Lang Morović, Martina Markelić. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2018.
12 Childhood Obesity Surveillance Initiative, Croatia 2018/2019 (CroCOSI) [e-dokument] / Sanja Musić Milanović, Maja Lang Morović, Helena Križan. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2021. ISBN 978-953-8362-07-1.
13 Children in judicial proceedings : implementation of the European Convention on the Exercise of Children's Rights : [proceedings of Expert Panel Meetings - Presentation Abstracts] [e-dokument] / [editors: Gordana Filipović, Davorka Osmak Franjić]. - Zagreb : Ombudsman for Children, [2012.].
14 Children on hold : children's rights at the time of the pandemic 2020-2021 : annex to the Report on the work of the ombudsman for children for 2021 [e-dokument] / Ombudsman for Children. - Zagreb : Ombudsman for Children, 2022.
15 Data on the number of people affected in homeland war : April 25th 1995 [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. Office for War Victims. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata, 1995.
16 Data on the number of people affected in homeland war : June 20th 1995 [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. Office for War Victims. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata, 1995.
17 Data on the number of people affected in homeland war : October 30th 1995 [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. Office for War Victims. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata, 1995.
18 Data on the number of people affected in homeland war in Croatia: July 22nd, 1996 [tisak] / Government of the Republic of Croatia. Office for War Victims. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata, 1996.
19 Deset godina pravobraniteljstva za djecu u Republici Hrvatskoj : postignuća i izazovi [e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2013.
20 Deset godina Ureda Pravobraniteljice za djecu [e-dokument] / Pravobraniteljica za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, [2013].
21 Dijete : glasilo Radne skupine za pravo djeteta [tisak] / Radna skupina za pravo djeteta. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, Odbor za ljudska prava i prava etničkih zajednica ili manjina Zastupničkog doma Sabora, Radna skupina za pravo djeteta, 1994-[1995]. NE IZLAZI VIŠE!.
22 Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta [tisak + e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 1999-2011 . ISSN 1332-3210. NE IZLAZI VIŠE!.
23 Dijete u pravosudnom postupku : primjena Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava : zbornik priopćenja sa stručnih skupova pravobraniteljice za djecu [e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2012. ISBN 978-953-7790-03-5.
24 Djeca i mediji : uloga medija u svakodnevnom životu djece [tisak] / Vlasta Ilišin, Ankica Marinović Bobinac, Furio Radin. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001. ISBN 953-6815-03-6.
25 Djeca koja prose žrtve su izrabljivanja [e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2018. ISBN 978-953-7790-07-3.
26 Djeca na čekanju : dječja prava u vrijeme pandemije 2020.-2021 : prilog Izvješću pravobraniteljice za djecu za 2021. [e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2022.
27 Djeca ranjena tijekom rata u Hrvatskoj [tisak] / urednici Josip Grgurić, Darija Remeta. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata : Komisija za koordinaciju pomoći i zdravstvenu zaštitu djece u izvanrednim uvjetima, 1995.
28 Djeca stranci odvojena od roditelja : zbornik priopćenja s Okruglog stola [tisak + e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2008. ISBN 978-953-95451-4-5.
29 Djeca svjedoci rata 10 godina kasnije [e-dokument] / Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001.
30 Djeca u prometu : za siguran put vašeg djeteta [tisak] / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Hrvatski savjet za sigurnost prometa na cestama ; priredili F. Rotim... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Hrvatski savjet za sigurnost prometa na cestama, [1997].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655