Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Depoziti kućanstava - potencijal razvoja financijskog tržišta [tisak] / Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore, Odjel za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2017.
2 Konačni prijedlog zakona o osiguranju depozita / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
3 Konačni prijedlog zakona o osiguranju depozita [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/053] Pedeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-30] : prilozi za raspravu).
4 Odluka o načinu dokazivanja kriterija za utvrđjivanje depozita koji predstavljaju privremeni visoki saldo [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2016.
5 Pravilnik o načinu dokazivanja kriterija za utvrđivanje depozita koji predstavljaju privremeni visoki saldo [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
6 Pravilnik o postupku pristupanja u sustav osiguranja depozita [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
7 Pravilnik o postupku razmjene informacija između Hrvatske agencije za osiguranje depozita i sustava osiguranja depozita matične države članice [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
8 Pravilnik o provedbi kontrole ispunjava li kreditna institucija obveze iz Zakona o osiguranju depozita [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
9 Prijedlog zakona o osiguranju depozita s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/045] Četrdeset peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-10-15] : prilozi za raspravu).
10 Prijedlog zakona o osiguranju depozita, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
11 Sažeta financijska izvješća za 2003. godinu [e-dokument] / Središnja depozitarna agencija. - Zagreb : Središnja depozitarna agencija, (2004).
12 Smjernice o depozitima stanovništva koji podliježu različitim odljevima za potrebe izvještavanja o likvidnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva [e-dokument] / Hrvatska narodna banka, Sektor bonitetne regulative i suspenzije. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014.
13 The dynamics of deposit euroization in European post-transition countries: evidence form threshold VAR [tisak] / Marina Tkalec. - Zagreb : Institute of Economics, 2011. - (Radni materijali EIZ-a = EIZ working papers ; 1102).
14 Uputa o postupku razmjene informacija između Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i sustava osiguranja depozita matične države članice [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2016.
15 Uputa o provedbi kontrole ispunjava li kreditna institucija obveze iz Zakona o osiguranju depozita [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2016.
16 Uputa za popunjavanje izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655