Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Daytonski sporazum : I. svezak : neslužbeni tekst na hrvatskom jeziku [tisak] / priredio Božidar Bakotić. - Zagreb : Pravni fakultet, 1998.
2 Daytonski sporazum : II. svezak : službeni tekst na engleskom jeziku [tisak] / priredio Božidar Bakotić. - Zagreb : Pravni fakultet, 1998.
3 Displaced persons, returnees and refugees in the Republic of Croatia : July, 1995 : report of Government's Office for Displaced Persons and Refugees [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees, 1995.
4 Izbori u BiH 1998 : kako i gdje se prijaviti u Republici Hrvatskoj ? [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1998.
5 Izvješće o kršenju Konvencije o pravima djeteta tijekom rata u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / urednici Josip Grgurić, Darija Remeta. - Zagreb : Komisija za kršenje prava djeteta tijekom agresije na Republiku Hrvatsku : Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata, 1994.
6 Izvješće o kršenju Konvencije o pravima djeteta tijekom rata u Republici Hrvatskoj [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata. - 2. izd. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata : Komisija za kršenje prava djeteta, 1995.
7 Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj godini mandata i glavne programske zadaće Vlade u 2001. godini / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).
8 Izvješće Ureda za prognanike i izbjeglice o skrbi za prognanike, povratnike i izbjeglice u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja 1996. godine [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1996.
9 Izvješće Vlade Republike Hrvatske o dosadašnjem tijeku povratka i zbrinjavanju prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1998.
10 Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj - obnova i stambeno zbrinjavanje - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj - obnova i stambeno zbrinjavanje, NN-MU 007/2001).
11 Okvirni ugovor o zajmu za Projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za Projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, NN-MU 006/2004).
12 Popis i preregistracija prognanika, povratnika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj 1994. : prvo izvješće [tisak + e-dokument] / popratno slovo Adalbert Rebić. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1994.
13 Povratak prognanika i izbjeglica u Republiku Hrvatsku od 2000. do 2003. godine po županijama povratka [e-dokument] / Ministrstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003.
14 Preživjeli smo, kako dalje [tisak] / urednici Ana Ivanek... [et al.] ; prevoditeljica Đurđa Anišić. - Zagreb : Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, 1995. ISBN 953-160-064-3.
15 Prijedlog Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
16 Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za Projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
17 Prognanici i izbjeglice u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] = Displaced persons and refugees in the Republic of Croatia : November 1994. / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1995.
18 Psihološka pomoć u ratu [tisak] / uredili Mirjana Krizmanić... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1993.
19 Report on return of displaced persons and refugees in the Republic of Croatia from 2000.-2003. : repossession of property, housing, reconstruction [e-dokument] / Ministry of Public Works, Reconstruction, and Construction. - Zagreb : Ministry of Public Works, Reconstruction, and Construction, 2003.
20 Report on the re-registration of displaced persons and refugees in the Republic of Croatia (March / April 1997. ) [tisak] / Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees . - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees, 1997 .
21 Report on violation of the Convention on the Rights of the Child during the war in the Republic of Croatia [tisak] / editors Josip Grgurić, Darija Remeta. - Zagreb : Children's Right Commission : Government of the Republic of Croatia, Office for Victims of War, 1994.
22 Starost i starenje - izazov današnjice : obiteljski dom - oblik smještajne skrbi za starije osobe [tisak] / Ana Balaband. - Makarska : Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske, 1995.
23 Starost i starenje - izazov današnjice : zbornik radova savjetovanja, Makarska, 6.-8. prosinca 1995. [tisak] / Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Republički fond socijalne zaštite. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske : Republički fond socijalne zaštite, 1995.
24 Statut Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak - (Zakon o pristupanju Republike Hrvatske Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak i potvrđivanju Statuta Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak od 8. lipnja 1993. godine, NN-MU 008/1997).
25 The Number of displaced persons, returnees and refugees (on August 24, 1995) [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees, 1995.
26 The Number of displaced persons, returnees and refugees (on February 16, 1996) [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees, 1996.
27 The Number of displaced persons, returnees and refugees (on July 27, 1995) [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees, 1995.
28 The situation of children and women in the Republic of Croatia 1993/94 [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia ; UNICEF Office for Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia : UNICEF Office for Croatia, 1994.
29 Vodič za ostvarivanje prava stradalnika iz Domovinskog rata : civili [tisak] / pripremili Antun Prajdić, Zvjezdana Petković. - 3. dopunjeno izd. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata, 1995.
30 Voluntary repatriation and sustainable reintegration of Croatian refugees [tisak] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655