Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Aggression against Croatia : geopolitical and demographic facts [tisak] / Central Bureau of Statistics. - Zagreb : Central Bureau of Statistics Republic of Croatia, 1993.
2 Agresija na Hrvatsku : geopolitičke i demografske činjenice [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1993.
3 Croatia : a prosperous country and society [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2011. ISBN 978-953-7622-21-3.
4 Ekonomski pokazatelji gospodarstva [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska gospodarska komora Vukovar. - Vukovar : Županijska gospodarska komora, 2001.
5 Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za .... godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, 2021-.
6 Godišnji plan rada Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za ... godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, 2021-.
7 Hrvatska : društvo i država blagostanja [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011. ISBN 978-953-7622-19-0.
8 Izvješće o radu Izaslanstva Sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u 1996. godini / [Hrvatski sabor]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
9 Krbavska bitka i njezine posljedice [tisak] / uredio Dragutin Pavličević. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1997. - (Znanstveni skupovi ; sv. 3). ISBN 953-6525-11-9.
10 Nacionalni program demografskog razvitka [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove ; uredništvo Franka Vojnović... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, 1997. ISBN 953-96810-1-4.
11 National demographic development programme [tisak] / Ministry of Development and Reconstruction ; editorial board Franka Vojnović... [et al.]. - Zagreb : Ministry of Development and Reconstruction, 1997. ISBN 953-96810-3-0.
12 Podaci o poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata [tisak] / Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. - Zagreb : Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, [2001].
13 Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za .... godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, 2021- .
14 Population losses in Yugoslavia 1941-1945 [tisak] / Vladimir Žerjavić. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest : Dom i svijet, 1997. ISBN 953-6324-06-7.
15 Program poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. -2020. godine [e-dokument] / Općina Kneževi Vinogradi, Općinsko vijeće. - Kneževi Vinogradi : Općina Kneževi Vinogradi, 2016.
16 Program prostornog uređenja Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / glavni urednik Matija Salaj. - Zagreb : Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske, Zavod za prostorno planiranje, 1999. ISBN 953-97403-1-2.
17 Republika Hrvatska i mine [tisak] / Josip Tuličić i Damir Goršeta. - Karlovac : Hrvatski centar za razminiranje, 1998. ISBN 953-97581-0-6.
18 Save lives [tisak] - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 1997.
19 Spasimo život [tisak] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1997.
20 Stari rodovi Ogulinsko-modruške udoline : podrijetlo, povijest, rasprostranjenost, seobe i prezimena stanovništva Ogulina, Oštarija, Josipdola, Zagorja Ogulinskog, Modruša i okolnih naselja [tisak] / Hrvoje Salopek. - Ogulin : Matica Hrvatska Ogulin : Centar za kulturu : Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1999. ISBN 953-6525-18-6.
21 Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske : (bilanca 20. stoljeća) [tisak] / Jakov Gelo, Anđelko Akrap, Ivan Čipin. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2005. ISBN 953-99892-4-8.
22 Upravljanje regionalnim razvojem [tisak] / Miro Šverko. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet : Glosa, 1995. ISBN 953-6148-07-2.
23 Young people in transition : from risks to opportunities and participation : MONEE Project Regional Monitoring Report No. 7 : Croatia [tisak] / UNICEF - ICDC ; Senka Bosner. - Zagreb : Central Bureau of Statistics, 1999.
24 Zdravlje za sve do godine 2005. : hrvatska politika [tisak] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Med-Ekon, 1997.
25 Žene Hrvatske u brojkama [tisak] / urednica Marina Musulin. - Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za pitanja jednakosti spolova, [2001].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655