Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analitičke podloge za učinkovitu decentralizaciju u Hrvatskoj [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2010. - (Studije).
2 Decentralization in the Republic of Croatia - a city budget in the period from 1996 to 2000 [e-dokument] / Mihaela Pitarević. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2003. - (Occasional paper ; no. 16).
3 Europska povelja o lokalnoj samoupravi - (Zaključak o prihvaćanju i poštivanju načela i instituta (odredbi) Europske povelje o lokalnoj samoupravi, NN-MU 001/1993).
4 Europska povelja o lokalnoj samoupravi - (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, NN-MU 014/1997).
5 Fiscal decentralisation in Croatia - problems of fiscal equalisation [e-dokument] / Anto Bajo, Mihaela Bronić. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2005. - (Occasional paper ; no. 25).
6 Izvješće o radu Akademije lokalne demokracije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2007. [tisak] / Akademija lokalne demokracije. - Zagreb : Akademija lokalne demokracije, 2007.
7 Izvješće o radu Akademije lokalne demokracije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2008. [tisak] / Akademija lokalne demokracije. - Zagreb : Akademija lokalne demokracije, 2009.
8 Izvješće o radu Akademije lokalne demokracije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine [e-dokument] / Akademija lokalne demokracije. - Zagreb : Akademija lokalne demokracije, 2009.
9 Odluka o osnivanju i imenovanju članova Radne skupine za decentralizaciju i teritorijalni preustroj [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/80] Osamdeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-09-23] prilozi za raspravu).
10 Prijedlog uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/65] Šezdesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-01-15] prilozi za raspravu).
11 Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/39] Trideset deveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-02-04] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655