Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Arrangement between the State Office for Radiological and Nuclear Safety of the Republic of Croatia and the United States Nuclear Regulatory Commission for the exchange of technical information and cooperation in nuclear safety matters [e-dokument] / State Office for Nuclear Safety. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, [2013.].
2 Automatska razmjena informacija : priručnik [e-dokument] / priredile: Ksenija Cipek, Lidija Karačić, Jelena Korica. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
3 Automatska razmjena informacija : priručnik [e-dokument] / priredile: Lidija Karačić, Jelena Korica. - Zagreb : Institut za javne financije, 2018. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava).
4 Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u svezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka - (Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka, NN-MU 004/2005).
5 Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća HINE - lipanj 2002. do kraja svibnja 2003. / [Hrvatska izvještajna novinska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
6 Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća Hine od 1. svibnja 2006. do 30. travnja 2007. godine / [Upravno vijeće Hine]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
7 Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća Hine od 1. svibnja 2008. do 30. travnja 2009. [e-dokument] / [Upravno vijeće Hine, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] Četrnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
8 Hrvatska na putu u informacijsko društvo [tisak + e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2005.
9 Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. - 2020. : upute za korisnike sredstava [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
10 Izvješće o provedbi Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (morski sisavci, morske kornjače i hrskavične ribe) za ..... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. - Zagreb : Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, 2017.
11 Izvješće o provedbi Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja u razdoblju 2014. - 2016. godine [e-dokument] / Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. - Zagreb : Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, 2017.
12 Izvješće o stanju prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. [e-dokument] / Martina Cigrovski - Mustafić, Sonja Desnica, Helena Dujmović ..... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2019.
13 Katalog i cjenik podataka, proizvoda i usluga [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2015- .
14 Katalog informacija Brodarskog instituta d.o.o. [e-dokument] / Brodarski institut. - Zagreb : Brodarski institut, 2010.
15 Klauzula transparentnosti u ugovorima o zakupu poslovnog prostora koje tijela javne vlasti sklapaju s trećim osobama : smjernice [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2016.
16 Konačni prijedlog zakona o informacijskoj sigurnosti [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
17 Konačni prijedlog zakona o informacijskoj sigurnosti [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/244] Dvjesto četrdeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-09] prilozi za raspravu).
18 Konačni prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/08] Osma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-01-28] : prilozi za raspravu).
19 Konačni prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/08] Osma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-01-28] : prilozi za raspravu).
20 Konačni prijedlog zakona o tržištu nafte i naftnih derivata [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/20] Dvadeseta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-05-10 / 2006-06-09] : prilozi za raspravu).
21 Koncepcija izgradnje programske podrške zapovjednom informacijsko-komunikacijskom sustavu : priručnik [tisak] / Tihomir Zajec. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer OS RH, 2006. ISBN 953-193-032-5.
22 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
23 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
24 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
25 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014).
26 Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka - (Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka, NN-MU 004/2005).
27 Korisničke upute : pregled javnih podataka [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
28 Memorandum of understanding : regarding mutual co-operation and exchange of information in the field of insurance supervision between the Croatian Financial Services Supervisory Agency, Croatia and the Insurance Supervision Agency, Montenegro [e-dokument] / Croatian Financial Services Supervisory Agency. - Zagreb : Croatian Financial Services Supervisory Agency, 2009.
29 Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi = Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information on Income Derived through Digital Platforms - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi, NN-MU 006/2023).
30 Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima, NN-MU 006/2015).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655