Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Cijene i troškovi života ... [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 1993-1995. - (Dokumentacija). ISSN 1330-3104. NE IZLAZI VIŠE!.
2 Cijene poljoprivrednog zemljišta u ... : privremeni podaci [e-dokument] = Agricultural land prices ... : provisional data / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2019-. - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
3 Cijene poljoprivrednog zemljišta u ... [e-dokument] = Agricultural land prices ... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2021- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
4 Cijene u ... [tisak + e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 1996- . - (Statistička izvješća). ISSN 1331-3460.
5 Cijene zakupa poljoprivrednog zemljišta u ... [e-dokument] = Prices of agricultural land prices rent ... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2019-. - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
6 Dohodovna i cjenovna elastičnost hrvatske robne razmjene - analiza panel-podataka [tisak] / Vida Bobić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010. - (HNB Istraživanja ; 29). ISSN 1334-0077 (online).
7 Hrvatska: ustrajni problemi : drugo tromjesečno izvješće [e-dokument] / Bečki institut za međunarodne ekonomske studije. - Zagreb : Ured predsjednika Republike, 2001.
8 Hrvatsko gospodarstvo : problemi i izazovi čekaju izbore [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1995.
9 Informatički sustav za prikupljanje, simulaciju i prikaz podataka o cijenama javnih komunikacijskih usluga : (dalje: sustav e-Tarife) [e-dokument] / Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. - Zagreb : Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, 2012.
10 Izvješće o obavljenim provjerama izvršenja danih preporuka kod trgovačkih društava [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2015.
11 Izvješće o radu Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti i zapažanjima koja su od značaja za razvoj energetskog tržišta i javnih usluga u 2004. godini [tisak + e-dokument] / [Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/16] Šesnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-21 / 2005-10-14] : prilozi za raspravu).
12 Izvješće o radu Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti i zapažanjima koja su od značaja za razvoj energetskog tržišta i javnih usluga u 2003. godini [tisak + e-dokument] / [Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
13 Konkurentnost hrvatskog turizma : nalazi, zaključci, preporuke [tisak] / Institut za turizam ; Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma Republike Hrvatske : Institut za turizam, 1997.
14 Konkurentnost hrvatskog turizma na europskom tržištu = Competition of Croatia's tourism in the European market : nalazi, zaključci, preporuke = findings, conclusions and recommendations [tisak] / Steigenberger Consulting. - Frankfurt : Steigenberger Consulting GmbH : Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 1997.
15 Konvergencija razina cijena: Hrvatska, tranzicijske zemlje i EU [tisak + e-dokument] / Danijel Nestić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Istraživanja ; 15).
16 Methodology for calculation of the quarterly GDP for the Republic of Croatia [tisak] / editor-in chief Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Central Bureau of Statistic Republic of Croatia, 2002. - (Studies and analyses ; 93). ISBN 953-6667-41-X.
17 Mreža : gospodarska kretanja [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar. - Bjelovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar, 1998- . ISSN 1332-0882.
18 Način na koji poduzeća u Hrvatskoj određuju i mijenjaju cijene svojih proizvoda: rezultati ankete poduzeća i usporedba s eurozonom [tisak + e-dokument] / Andreja Pufnik i Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012. - (HNB Istraživanja ; 39).
19 Odluka o tarifama Ustavnog suda Republike Hrvatske za troškove preslikavanja dokumentacije [e-dokument] / Ustavni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Ustavni sud, 2012.
20 Odluka o tarifama Ustavnog suda Republike Hrvatske za troškove preslikavanja dokumentacije [e-dokument] / Ustavni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Ustavni sud, 2017.
21 Pregled cijena usluga istraživanja tržišta u Republici Hrvatskoj [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2005.
22 Price effects of vat introduction in Croatia [e-dokument] / Martina Dalić. - Zagreb : Institute of Public Finance, 1997. - (Occasional paper ; no. 04).
23 Pricing behaviour of Croatian companies: results of a firm survey and a comparison with the Eurozone [tisak + e-dokument] / Andreja Pufnik and Davor Kunovac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2013. - (CNB working papers ; 36).
24 Problemi hrvatskog gospodarstva u postinflacijskom razdoblju [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1995.
25 Visoka razina cijena u Hrvatskoj - neki uzroci i posljedice [tisak] / Danijel Nestić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 2).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655