Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 A1 Zg - 380 -St : Autocesta Zagreb - Split, 1970 - 2005 [tisak] = The Zagreb - Split Motorway, 1970 - 2005 / tekstovi Josip Sapunar...(et al.). - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2007. ISBN 978-953-7491-01-7.
2 A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj - Most Sava [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2016.
3 Auto-turistička karta Slavonije i Baranje [kartografska građa] = Touristische Strassenkarte = Road and tourist map = Carta turistico-stradale / Igor Birin, Slavko Štefanac. - 1 : 300 000. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek : Turistička zajednica Osječko-baranjske županije Bizovac, 1998.
4 Autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik : Dionica Dugopolje - Šestanovac [tisak] / Mario Crnjak, Goran Puž. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2007. ISBN 978-953-741-04-08.
5 Autocesta A4 Goričan - Zagreb : Most Mura [e-dokument] / Miodrag Furdin... [et al.]. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2018.
6 Autocesta A4 Goričan - Zagreb : Most Mura [tisak] / Miodrag Furdin... [et al.]. - Zagreb : Hrvatske autoceste, [2008.].
7 Autocesta A5 : Dionica Osijek - Đakovo [tisak] / Mario Crnjak, Goran Puž, Boro Brnić. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2007.
8 Bilten o sigurnosti cestovnog prometa ... [tisak + e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ured za izvještajnu analitiku i razvoj. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ured za izvještajnu analitiku i razvoj, 1995- . ISSN 1331-2863.
9 Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine ... : prethodni rezultati ; prosječni ljetni dnevni promet [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2009- .
10 Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine ... [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2002- .
11 Brojenje prometa na E-cestama [tisak] / priredili Danica Pikec... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 9). ISBN 953-96284-9-0.
12 Cestarina u funkciji brze i racionalne izgradnje autocesta u Hrvatskoj : radna verzija [tisak] / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, 1998.
13 Cestovna vozila - Dimenzije mopeda i motocikla na dva kotača - Nazivi i definicije (ISO 6725:1981) [tisak] = Road vehicles - Dimensions of two-wheeled mopeds and motorcycles - Terms and definitions (ISO 6725:1981) = Véhicules routiers - Dimensions des cyclomoteurs et des motorcycles á deux roues - Dénominations et définitions (ISO 6725:1981) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 6725).
14 Cestovna vozila - Dimenzije motornih i priključnih vozila - Nazivi i definicije (ISO 612:1978) [tisak] = Road vehicles - Dimensions of motor vehicles and towed vehicles - Terms and definitions (ISO 612:1978) = Véhicules routiers - Dimensions des automobiles et véhicules tractés - Dénominations et définitions (ISO 612:1978) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 612).
15 Cestovna vozila - Mase - Rječnik i kodovi (ISO 1176:1990) - Trojezična verzija [tisak] = Road vehicles - Masses - Vocabulary and codes (ISO 1176:1990) - Trilingual version = Véhicules routiers - Masses - Vocabulaire et codes (ISO 1176:1990) - Version trilingue / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2003. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 1176).
16 Djeca u prometu : za siguran put vašeg djeteta [tisak] / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Hrvatski savjet za sigurnost prometa na cestama ; priredili F. Rotim... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Hrvatski savjet za sigurnost prometa na cestama, [1997].
17 Fondacijski ugovor o suradnji "Transeuropski cestovni pravac sjever - jug (TEM)" - (Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Fondacijskog ugovora o suradnji "Transeuropski cestovni pravac sjever-jug (TEM)", NN-MU 009/1993).
18 General conditions for using A2 Motorway Zagreb - Macelj [e-dokument] / Autocesta Zagreb - Macelj. - Zagreb : Autocesta Zagreb - Macelj, 2015.
19 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran : sažetak glavnog plana [e-dokument] / UM i UM d.o.o., PTV Transport Consult GmbH, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. [et al.]. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2018.
20 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran [e-dokument] / UM i UM d.o.o., PTV Transport Consult GmbH, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. [et al.]. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2018.
21 Godišnje izvješće o radu Službe inspekcije cestovnog prometa za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava prometne inspekcije, Sektor inspekcije cestovnog prometa i cesta, Služba inspekcije cestovnog prometa. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, [2014]- .
22 HAC [tisak] / autori Mario Crnjak... [et al.]. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2007. ISBN 978-953-7491-05-5.
23 HAC [tisak] / Mario Crnjak... [et al.]. - Zagreb : Croatian Motorways, 2007. ISBN 978-953-7491-00-0.
24 Hrvatske autoceste [tisak] / autori Mario Crnjak... [et al.]. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006. ISBN 953-99875-9-8.
25 Informacija o prometnoj povezanosti na području Osječko-baranjske županije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2010.
26 Informacija o prometnoj povezanosti na području Osječko-baranjske županije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2011.
27 Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2012.
28 Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2013.
29 Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2014.
30 Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655