Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 A1 Zagreb - Split - Dubrovnik : dionica: Ravča - Ploče : poddionica: Ravče - Vrgorac [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2011.
2 A1 ZG - 380 - ST : Autocesta Zagreb - Split, 1970. - 2005. [tisak] = The Zagreb - Split motorway, 1970 - 2005 / tekstovi Željka Čorak... [et al.]. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006. ISBN 953-99875-4-7.
3 A12 Beli Manastir - Osijek - Svilaj : dionica: Beli Manastir - Osijek - Most Drava [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2011.
4 A12 Beli Manastir - Osijek - Svilaj : dionica: Sredanci - Granica BiH [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2011.
5 A12 Vrbovec - Križevci - Koprivnica : dionica: Gradec - Velika Mučna [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2011.
6 A13 Vrbovec - Bjelovar - Virovitica : dionica: Vrbovec 2 - Bjelovar [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2011.
7 Autocesta A3 : Bregana - Zagreb - Lipovac [tisak + e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006. ISBN 953-99875-7-1.
8 Autocesta Zagreb - Split : izaberite najsigurniji put do mora! [tisak] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006. ISBN 953-99875-3-9.
9 Autocesta Zagreb - Split : posvećeno graditeljima koji su sudjelovali u realizaciji projekta autoceste Zagreb - Split [e-građa] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006.
10 Autoceste u Republici Hrvatskoj : u službi korisnika [tisak + e-dokument] / tekstovi Josip Sapunar... [et al.]. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006. ISBN 953-99875-6-3.
11 Cestovni prijevoz [tisak] / priredili Danica Pikec... [et al.] ; urednica Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 3). ISBN 953-96284-3-1.
12 Cestovni prijevoz robe : 2001. - 2005. [tisak] = Road transport of goods / priredili Danica Pikec... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2006. ISBN 953-6667-91-6.
13 Cestovni prijevoz robe u ... [tisak] = Road transport of goods in ... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2003- . - (Statistička izvješća). ISSN 1334-8930.
14 Cestovni prijevoz robe u 2002. [tisak] = Road transport of goods in 2002 / priredili Danica Pikec... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2003. ISBN 953-6667-49-5.
15 Cestovni prijevoz za vlastite potrebe [tisak] / priredili Danica Pikec... [et al.] ; urednica Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 6). ISBN 953-96602-0-3.
16 Cestovni, željeznički i zračni promet = Road, rail and air transport : (2006.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2006.
17 Cestovni, željeznički i zračni promet = Road, rail and air transport : (2007.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2007.
18 Cestovni, željeznički i zračni promet = Road, rail and air transport : (2008.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2008.
19 Cestovni, željeznički i zračni promet = Road, rail and air transport : (2009.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2009.
20 Cestovni, željeznički i zračni promet = Road, rail and air transport : (2010.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2010.
21 Cestovni, željeznički i zračni promet [e-dokument] = Road, rail and air transport : [2005.] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2005.
22 II. izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i kriterijima za subvencioniranje pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika i pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - [Rijeka] : Primorsko-goranska županija, 2022.
23 Indeksi fizičkog obujma usluga u hrvatskom prometnom sustavu [tisak] / priredili Danica Pikec... [et al.] ; urednica Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 10). ISBN 953-96602-3-8.
24 Informacija o aktivnostima u svezi pristupanja Primorsko-goranske županije "Srednjeeuropskom transportnom koridoru europske skupine teritorijalne suradnje" [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015.
25 Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje : statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11) za ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2016-.
26 Izvješće o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti sustava upravljanja i poslovanja društava (HC, HAC i ARZ) u sklopu projekta "Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora" (MARS) [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2018.
27 Izvješće o završenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, te Ugovora o zajmu između Lučke uprave Rijeka i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova "Projekta obnove riječkog prometnog pravca" [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/232] Dvjesto trideset i druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-05-16] prilozi za raspravu).
28 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu [e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
29 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/053] Pedeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-30] : prilozi za raspravu).
30 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655