Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Godi筺je izvje规e o ostvarenju plana gra餰nja i odr綼vanja dr綼vnih cesta za ... godinu [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2013- .
2 Godi筺je izvje规e o ostvarenju plana gra餰nja i odr綼vanja dr綼vnih cesta za 2010. [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2011.
3 Godi筺je izvje规e o realizaciji Plana gra餰nja i odr綼vanja dr綼vnih cesta za ... godinu [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2015- .
4 Godi筺je izvje规e realizacije plana gra餰nja i odr綼vanja dr綼vnih cesta za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2015.
5 Godi筺ji izvje箃aj o realizaciji plana i programa odr綼vanja i gra餰nja 緐panijskih i lokalnih cesta u razdoblju od 01. sije鑞ja do 31. prosinca 2009. godine [e-dokument] / 畊panijska uprava za ceste Me餴murske 緐panije. - 萢kovec : Me餴murska 緐panija, 2010.
6 Hrvatske ceste-Splitska obilaznica (Hrvatska) : ugovor o jamstvu sklopljen izme饀 Republike Hrvatske i Europske investicijske banke [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/090] Devedeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-07-08] prilozi za raspravu).
7 Hrvatsko graditeljstvo = Croatian construction industry : (2004.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, 2004.
8 Hrvatsko graditeljstvo = Croatian construction industry : (2006.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, 2006.
9 Hrvatsko graditeljstvo = Croatian construction industry : (2007.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, 2007.
10 Hrvatsko graditeljstvo = Croatian construction industry : (2009.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, 2009.
11 Hrvatsko graditeljstvo = Croatian construction industry : (2010.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, 2010.
12 Informacija o prometnoj povezanosti na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2010.
13 Izvje规e o izvr筫nju programa za 2001. i 2002., plan za 2003. godinu za autocestu Rijeka - Zagreb i autocestu u Istri, te izvje规e o preuzetim kreditima i izdatim jamstvima za izgradnju i odr綼vanje javnih cesta u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
14 Izvje规e o izvr筫nju programa za 2001. i 2002., plan za 2003. godinu za autocestu Rijeka - Zagreb i autocestu u Istri, te izvje规e o preuzetim kreditima i izdatim jamstvima za izgradnju i odr綼vanje javnih cesta u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/36] Trideset 筫sta izvanredna sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-03 / 2003-09-12] : prilozi za raspravu).
15 Izvje规e o na鑙nu tro筫nja kredita za koja su izdana dr綼vna jamstva / [Hrvatske autoceste d.o.o.]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
16 Izvje规e o na鑙nu tro筫nja kredita za koja su izdana dr綼vna jamstva / [Hrvatske autoceste]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
17 Izvje规e o odr綼vanju i gra餰nju 緐panijskih i lokalnih cesta na podru鑚u Brodsko-posavske 緐panije u 2009. godini [tisak] / Brodsko-posavska 緐panija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2010.
18 Izvje规e o odr綼vanju i gra餰nju 緐panijskih i lokalnih cesta na podru鑚u Brodsko-posavske 緐panije u ... i Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Financijskog plana 畊panijske uprave za ceste Brodsko-posavske 緐panije za ... [e-dokument] / Brodsko-posavska 緐panija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2016- .
19 Izvje规e o odr綼vanju i gra餰nju 緐panijskih i lokalnih cesta na podru鑚u Brodsko-posavske 緐panije u 2010. godini [e-dokument] / Brodsko-posavska 緐panija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2011.
20 Izvje规e o okoli筺oj i socijalnoj uskla餰nosti sustava upravljanja i poslovanja dru箃ava (HC, HAC i ARZ) u sklopu projekta "Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora" (MARS) [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2018.
21 Izvje规e o radu i poslovanju Uprave za ceste Osje鑛o-baranjske 緐panije u... : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2021- .
22 Izvje规e o stanju i problematici gra餰nja i odr綼vanja 緐panijskih lokalnih cesta na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije .... [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2012-.
23 Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt dovr筫tka autoceste na koridoru X u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
24 Odluka o izuzimanju od prodaje nekretnina u vlasni箃vu Hrvatskog fonda za privatizaciju, radi prijenosa u vlasni箃vo Gradu Virovitici, u svrhu izgradnje pristupnog puta prema Poduzetni鑛oj zoni II [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/09] Deveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-08-20] prilozi za raspravu).
25 Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Hrvatskih cesta za 2010. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/95] Devedesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-12-03] prilozi za raspravu).
26 Odluka o sklapanju Sporazuma o razumijevanju izme饀 Republike Hrvatske i BINA ISTRE za pokretanje postupka refinanciranja faze 1, te postupka pregovaranja za financiranje izgradnje punog profila autoceste Istarskog ispsilona [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/258] Dvjesto pedeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-07] prilozi za raspravu).
27 Plan gra餰nja i odr綼vanja autocesta za 2010. godinu (sa緀tak) [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2009.
28 Plan gra餰nja i odr綼vanja autocesta za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2015.
29 Plan gra餰nja i odr綼vanja dr綼vnih cesta 2008. [e-gra餫] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2008.
30 Plan gra餰nja i odr綼vanja dr綼vnih cesta 2008. [tisak + e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2008.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655