Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Uputa o povratu i otpustu carinskog duga [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2016.
2 Zbirka carinskih i drugih propisa [tisak] / zbirku priredili Melita Buljan ... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2007 . ISBN 978-953-6047-81-9.
3 Zbirka carinskih propisa [tisak] / zbirku priredili Melita Buljan ... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2003. ISBN 953-6047-41-1.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655