Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Catalogue of authorized international forwarding companies in the Istrian county [e-dokument] / Croatian Chamber of Economy, Pula County Chamber. - Pula : Croatian Chamber of Economy, Pula County Chamber, 2009.
2 ECS : upute za gospodarstvenike : verzija 1.0 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
3 ECS : upute za gospodarstvenike : verzija 1.1 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
4 ECS : upute za gospodarstvenike : verzija 1.2 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
5 ICS : instructions for foreign economic operators : Version 0.3 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Ministry of Finance, Custom Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Custom Administration, 2013.
6 ICS : instructions for foreign economic operators : Version 0.5 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Ministry of Finance, Custom Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Custom Administration, 2014.
7 ICS : upute za gospodarstvenike : verzija 0.5 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2014.
8 Katalog ovlaštenih međunarodnih otpremnika Istarske županije [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula. - Pula : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula, 2009.
9 Konvencija o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a, NN-MU 003/2016).
10 Nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija : HRAIS : upute za gospodarstvenike : verzija 2.0 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
11 Nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija HRAIS : upute za gospodarstvenike : verzija 1.0 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655