Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Carinski glosar : peterojezični rječnik glavnih carinskih pojmova [tisak] / Vladimir Batestin. - Drugo prošireno i dopunjeno izd. - Zagreb : Institut za javne financije, 2005. ISBN 953-6047-60-8.
2 Carinski vjesnik [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 1992- . ISSN 1330-0911.
3 Izvješće o sudjelovanju izaslanstva Republike Hrvatske na VI. Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije : Hong Kong, 13.-18. prosinac 2005. god. [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/133] Sto trideset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-12-23] prilozi za raspravu).
4 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola br. 14 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
5 Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu pšenice [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/11] Jedanaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-19] prilozi za raspravu).
6 Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu sirovog ulja suncokreta [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/11] Jedanaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-19] prilozi za raspravu).
7 Osnove carinske tarife i carinsko poznavanje robe [tisak] / Marija Lučić...(et al.). - Zagreb : Institut za javne financije, 2003. ISBN 953-6047-29-2.
8 Pravila o povlaštenom podrijetlu koja se primjenjuju između Europske zajednice, ostalih europskih zemlja i zemalja Euromediteranskog partnerstva [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Euro info komunikacijski centar Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2008. ISBN 978-953-6207-81-7.
9 Principi i klauzule Svjetske trgovinske organizacije [tisak] / Slobodan Mrkša. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1998.
10 Sustav ATA karneta : praktične prednosti i primjena [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1996.
11 Uredba o carinskoj tarifi za 2008. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/274] Dvjesto sedamdeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-11-29] prilozi za raspravu).
12 Uredba o Carinskoj tarifi za 2009. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/55] Pedesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-11-21] prilozi za raspravu).
13 Uredba o Carinskoj tarifi za 2010. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/26] Dvadeset šesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-21] prilozi za raspravu).
14 Uredba o carinskoj tarifi za 2011. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/93] Devedesettreća sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-11-25] prilozi za raspravu).
15 Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/57] Pedesetsedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-20] prilozi za raspravu).
16 Uredba o uvođenju izvozne carine na kukuruz : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/254] Dvjesto pedeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-08-23] prilozi za raspravu).
17 Uredba o uvođenju izvozne carine na pšenicu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/259] Dvjesto pedeset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-13] prilozi za raspravu).
18 Uredba o uvođenju izvozne carine na uljanu repicu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/34] Tridesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-10] prilozi za raspravu).
19 Zakon o carinskoj tarifi ; Carinska tarifa ; Osnovna pravila za primjenjivanje Harmoniziranog sustava [tisak] / redakcija Ante Colić... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 1992.
20 Zbirka carinskih i drugih propisa [tisak] / zbirku priredili Melita Buljan ... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2007 . ISBN 978-953-6047-81-9.
21 Zbirka carinskih propisa [tisak] / zbirku priredili Melita Buljan ... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2003. ISBN 953-6047-41-1.
22 Zbirka hrvatskih carinskih propisa [tisak] / redakcija Ante Colić, Željko Jakšić. - Zagreb : Institut za javne financije, 1992.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655