Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Brodogradnja [tisak] / stručni tim Želimir Sladoljev... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2002. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-34-7.
2 Godišnji plan i program rada za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2018.
3 Godišnji plan i program rada za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, [2019].
4 Godišnji plan i program rada za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, [2020].
5 Godišnji plan i program rada za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2023.
6 Izvješće o stanju na pomorskom dobru i njegovom korištenju / [Ministarstvo pomorstva, prometa i veza]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
7 Konačni prijedlog Pomorskog zakonika / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
8 Konačni prijedlog Pomorskog zakonika : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/054] Pedeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-12-02] : prilozi za raspravu).
9 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
10 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/135] Sto trideset peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-01-03] prilozi za raspravu).
11 Konvencija o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 006/1994).
12 Prijedlog programa gradnje brodova za hrvatske brodare do 2011. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/66] Šezdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-01-22] prilozi za raspravu).
13 Prijedlog zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/085] Osamdeset peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-06-09] prilozi za raspravu).
14 Prijedlog zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/15] Petnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-06-29 / 2005-07-15] : prilozi za raspravu).
15 Program financiranja izgradnje i rekonstrukcije putničke i izletničke flote za potrebe hrvatskih privatnih brodara - malih poduzetnika za razdoblje 2010. - 2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/59] Pedesetdeveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-04] prilozi za raspravu).
16 Projekt izgradnje i rekonstrukcije putničke i izletničke flote za potrebe hrvatskih privatnih brodara-malih poduzetnika u 2007. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Koordinacija za gospodarstvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/235] Dvjesto trideset i peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-05-31] prilozi za raspravu).
17 Projekt obnove i modernizacije putničke i izletničke flote za hrvatske privatne brodare - male poduzetnike [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/077] Sedamdeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske :[ 2005-04-07] prilozi za raspravu).
18 Projekt obnove i modernizacije putničke i izletničke flote za hrvatske privatne brodare - male poduzetnike [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2005.
19 Projekt stipendiranja redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera i učenika koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog i brodostrojarskog smjera [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/144] Sto četrdeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-02-23] prilozi za raspravu).
20 Zaključak o prihvaćanju Programa financiranja izgradnje i rekonstrukcije putničke i izletničke flote za potrebe hrvatskih privatnih brodara - malih poduzetnika za razdoblje 2008. i 2009. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/34] Tridesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-10] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655