Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 5 th Position of the Fiscal Policy Commission on the economic and fiscal consequences of the COVID-19 epidemic and on the implementation of fiscal rules during the crisis period [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy of the Croatian Parliament-Sabor. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2020.
2 5. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o gospodarskim i fiskalnim posljedicama epidemije bolesti COVID-19, te primjeni fiskalnih pravila tijekom kriznog razdoblja [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2020.
3 Akcijski plan za znanost : u svrhu prevencije pandemije COVID-19 [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2020.
4 Aktualna kretanja na tržištu rada u okolnostima pandemije uzrokovane COVIDOM-19 [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
5 Brini o sebi, Budi dobro, Proživi COVID [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, [2021].
6 Children on hold : children's rights at the time of the pandemic 2020-2021 : annex to the Report on the work of the ombudsman for children for 2021 [e-dokument] / Ombudsman for Children. - Zagreb : Ombudsman for Children, 2022.
7 Djeca na čekanju : dječja prava u vrijeme pandemije 2020.-2021 : prilog Izvješću pravobraniteljice za djecu za 2021. [e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2022.
8 Have budget funds allocated for mitigating corona crisis been spent in an open and accountable manner? [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Grad Zagreb, 2021.
9 Impact of COVID-19 and Zagreb earthquake on CSOs in contemporary culture and arts [e-dokument] / Krešimir Krolo, Željka Tonković... [et al.]. - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2021.
10 Informacija o poduzetim mjerama Grada Krka u vrijeme trajanja epidemije COVID-19 [e-dokument] / Grad Krk, Gradonačelnik. - Krk : Grad Krk, 2020.
11 Initial Stakeholder Engagement Plan : Croatia Earthquake Recovery and COVID-19 Response Project [e-dokument] / Ministry of Construction and Spatial Planning ; Ministry of Health. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2020.
12 Izazovi u visokom obrazovanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 i socijalne izolacije: iskustva i potrebe studenata i djelatnika visokih učilišta [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2020.
13 Izvješće Načelnice Stožera civilne zaštite Grada Delnica u vrijeme mjera uzrokovanih COVID-m 19 u periodu od veljače do prosinca 2020. godine [e-dokument] / Načelnica Stožera CZ Grada Delnica. - Delnice : Grad Delnice, 2021.
14 Izvješće o aktivnostima i rezultatima hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije (1. siječnja 2020. - 30. lipnja 2020.) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2020.
15 Izvješće Stožera civilne zaštite Grada Čabra u vrijeme mjera uzrokovanih COVID-m 19 u periodu od veljače do prosinca 2020. godine [e-dokument] / Grad Čabar. - Čabar : Grad Čabar, 2020.
16 Koronavirus i mentalno zdravlje . psihološki aspekti, savjeti i preporuke [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2020.
17 Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 : pedagoška/školska godina 2020./2021. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2020.
18 Pandemijski izazov: kako razdvojiti šok ponude i šok potražnje u uvjetima bolesti COVID-19 [e-dokument] / Lovorka Grgurić, Ozana Nadoveza Jelić, Nina Pavić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021. - (HNB Istraživanja ; 66).
19 Pravilnik o postupku dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima Općine Vrpolje za ublažavanje poteškoća u radu u vrijeme trajanja epidemije koronavirusom COID-19 [e-dokument] / Općina Vrpolje, Načelnica. - Vrpolje : Općina Vrpolje, 2020.
20 Pravilnik o provedbi mjere pomoći na području Grada Varaždina - COVID-19, radi smanjenja negativnih utjecaja na ugostiteljstvo [e-dokument] / Grad Varaždin, Gradonačelnik. - Varaždin : Grad Varaždin, 2021.
21 Pravilnik o provedbi mjere poticaja "Pomoći pravnim osobama na području Grada Varaždina zbog pandemije virusom - COVID-19, za plaćanje zakupnine za putničke agencije koje imaju sklopljen važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora s Gradom Varaždinom" [e-dokument] / Grad Varaždin, Gradonačelnik. - Varaždin : Grad Varaždin, 2020.
22 Pregled svih indeksa potrošačkih cijena koji su u listopadu 2020. označeni kao "nisko pouzdani" zbog bolesti COVID-19 [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2020.
23 Pregled svih indeksa potrošačkih cijena koji su u ožujku 2021. označeni kao "nisko pouzdani" zbog bolesti COVID-19 [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2021.
24 Pregled svih indeksa potrošačkih cijena koji su u studenom 2020. označeni kao "nisko pouzdani" zbog bolesti COVID-19 [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2020.
25 Pregled svih indeksa potrošačkih cijena koji su u travnju 2020. označeni kao "nisko pouzdani" zbog bolesti COVID-19 [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2020.
26 Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2022.
27 Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2022.
28 Provedbeni program Grada Opatije za razdoblje 2022.-2025. godine [e-dokument] / Grad Opatija. - Opatija : Grad Opatija, 2021.
29 Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021. - 2025. [e-dokument] / Razvojna agencija Priimorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2021.
30 Psihosocijalna podrška za vrijeme epidemije : praktične smjernice za pomagače [e-dokument] / Hrvatski Crveni križ. - Zagreb : Hrvatski Crveni križ, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655