Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Bolnički pobol u Hrvatskoj ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, Odjel za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, Odjel za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, 2007- .
2 Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2019. : European Health Interview Survey (EHIS) : iskustvo pacijenata [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2022. ISBN 978-953-8362-13-2.
3 Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2019. : European Health Interview Survey (EHIS) : osnovni pokazatelji [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2021. ISBN 978-953-8362-09-5.
4 Hiperaktivno dijete [tisak] / urednica Gordana Buljan Flander. - Zagreb : Grad Zagreb : Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, 2005.
5 HIV : kako smanjiti rizik od zaražavanja virusom AIDS-a i hepatitisa [tisak] / Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske ; priredio Slavko Sakoman. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, [1995].
6 HIV-bolest : priručnik za zdravstvene djelatnike [tisak] / Josip Begovac, Ira Gjenero-Margan. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1998.
7 Izvješće o bolničkom pobolu u Republici Hrvatskoj u ... godini : (prethodni podaci) [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, 2004- .
8 Izvješće o smrtnosti prema listi odabranih uzroka smrti u ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2018-.
9 Izvješće o umrlim osobama u Hrvatskoj u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, 2004- .
10 Kontrola bolničkih infekcija : vodič [tisak] / Richard P. Wenzel ...[et al.]; prevoditelji Igor Klinar... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske : Državno povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, 1999. ISBN 953-174-104-2.
11 Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2016.
12 Pedeset savjeta za zdravlje [tisak + e-dokument] / Suzana Janković. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2003. ISBN 953-7031-06-3.
13 Pobol i uzroci smrti osoba starije životne dobi u Hrvatskoj u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za javno zdravstvo, Odjel za istraživanje zaštite zdravlja skupina s posebnim rizicima. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za javno zdravstvo, Odjel za istraživanje zaštite zdravlja skupina s posebnim rizicima, 2008- .
14 Prevencija i terapija anemija uzrokovanih manjkom željeza [tisak] / urednici Mate Ljubičić, Antoinette Kaić-Rak. - 2. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 1999. ISBN 953-97840 2-6.
15 Priprema vode za hemodijalizu [tisak] / Ivan Mijatović i suradnici. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2004. ISBN 953-6207-44-3.
16 Program obveznog cijepljenja protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubeole i tuberkuloze u 1998. godini [tisak] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 1997 .
17 Prošireni novorođenački probir nasljednih metaboličkih bolesti tehnikom tandemske spektrometrije masa (engl. Tandem mass spectrometry in expanded newborn screening for inherited metabolic disorders: HTA): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 04/2012. [e-dokument] / Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Odjel za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije. - Zagreb : Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 2012.
18 Rak debelog crijeva : rano otkrivanje spašava život [tisak + e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, [2005].
19 Reci da znanju : spriječimo rak maternice : informativna brošura [tisak] / autor priloga Goran Grubišić. - Zagreb : Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2003.
20 Smetnje komunikacije nakon moždanog udara : priručnik za obitelji koje skrbe o osobama s afazijom [tisak] / Višnja Akrap Kotevski, Ljiljana Kondić, Svjetlana Šupe. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2005. ISBN 953-99892-3-X.
21 Temelji vojne higijene i epidemiologije [tisak] / Ministarstvo obrane, Uprava za zdravstvo ; glavni i odgovorni urednik Marijan Zlatar. - Zagreb : Ministarstvo, 1997.
22 Upute za ispunjavanje individualnih zdravstveno - statističkih izvješća [tisak] / autori uputa Vlasta Hrabak-Žerjavić... [et al.] . - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2000.
23 Usporedba pokazatelja o vodećim javnozdravstvenim problemima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016.
24 Zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita pučanstva starije životne dobi u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2005.
25 Zdravstveno stanje pučanstva i rad zdravstvene djelatnosti u Međimurskoj županiji za 2009. godinu [e-dokument] / Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. - Čakovec : Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, 2010.
26 Živjeti s virusom humane imunodeficijencije [tisak + e-dokument] / Josip Begovac. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2004.
27 Živjeti s virusom humane imunodeficijencije [tisak] / Josip Begovac. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1998.
28 Živjeti s virusom humane imunodeficijencije [tisak] / Josip Begovac. - 3. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2002.
29 Živjeti s virusom humane imunodeficijencije [tisak] / Josip Begovac. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, [1995].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655