Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nuticionizma : 1956-2006 [e-građa] / Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2006.
2 50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma: 1956. - 2006. [tisak] / glavni i odgovorni urednik Zlatko Kniewald . - Zagreb : Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2006. ISBN 953-96846-9-2.
3 [Pharmaceuticals and biotechnology in Croatia : attractive investment opportunities] [e-građa] / [Trade and Investment Promotion Agency]. - [Zagreb] : [Trade and Investment Promotion Agency], [2007].
4 Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u području biotehničkih znanosti [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2021.
5 Konačni prijedlog Zakona o hrani [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
6 Konačni prijedlog zakona o hrani [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu).
7 Međunarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu - (Zakon o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu, NN-MU 001/2009).
8 Pharmaceuticals and biotechnology in Croatia : attractive investment opportunities [e-građa] / Trade and Investment Promotion Agency. - Zagreb : Trade and Investment Promotion Agency, [2007].
9 Pharmaceuticals and biotechnology in Croatia : attractive investment opportunities [tisak + e-dokument] / Trade and Investment Promotion Agency. - Zagreb : Trade and Investment Promotion Agency, [2007].
10 Plan rada za 2015. godinu : (obrazloženje uz Financijski plan) [e-dokument] / Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split. - Split : Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, [2014].
11 Prijedlog zakona o hrani s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/048] Četrdeset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-06-04] : prilozi za raspravu).
12 Prijedlog zakona o hrani s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/217] Dvjesto sedamnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-02-21] prilozi za raspravu).
13 Program rada za ... godinu : (obrazloženje uz Financijski plan) [e-dokument] / Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split. - Split : Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 2014- .
14 Statut Međunarodnog centra za genetski inžinjering i biotehnologiju (ICGB) - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 006/1994).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655