Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Odluka o administrativnim naknadama HKA [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2021.
2 Odluka o administrativnim naknadama Hrvatske komore arhitekata [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2022.
3 Odluka o o izuzeću od obveze plaćanja administrativnih naknada Hrvatske komore arhitekata [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2022.
4 Sporazum između Jugoslavije i Australije o uzajamnom ukidanju taksa na vize - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997). NE VAŽI!.
5 Sporazum između Jugoslavije i Kanade o ukidanju taksa na sve vrste viza - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997). NE VAŽI!.
6 Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Socijalističke Republike Rumunjske o recipročnom oslobođenju od pristojbi dokumenata o školovanju i radnom stažu - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
7 Tehničke upute za provedbu Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2014].
8 Zakon o upravnim pristojbama : s komentarom [tisak] / priredila Andreja Jakšić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
9 Zakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva ; Odluka o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente [tisak] / Državni zavod za patente Republike Hrvatske. - Zagreb : Državni zavod za patente Republike Hrvatske, 1996.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655