Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Baza podataka o hrvatskim tlima [tisak] / Dr綼vna uprava za za箃itu prirode i okoli筧. - Zagreb : Dr綼vna uprava za za箃itu prirode i okoli筧, 1997-1999 .
2 Baza podataka o po鑙niteljima spolnih delikata na 箃etu djece : zbornik priop鎒nja sa stru鑞e rasprave [tisak + e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2008. ISBN 978-953-95451-5-2.
3 Baza podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stru鑞ih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj : priru鑞ik za korisnike [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2010.
4 Baza poslovnih 緀na [e-dokument] / [nositeljica projekta: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ; partneri u projektu: Ministarstvo rada i mirovinskog ustava, Hrvatska udruga poslodavaca, Institut za razvoj tr緄箃a rada, Global Compact Network Croatia]. - Zagreb : Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova, [2016].
5 Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1995-1997. ISSN 1330-7444. NE IZLAZI VI〦!.
6 Dani hrvatskih poslovnih informacijskih servisa : 19. do 21. travnja 1995. [tisak] / Hrvatska gospodarska komora - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1995.
7 Decision on the manner of keeping the Database of international restrictive measures, physical and legal persons and other entities to which the restrictive measures apply [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Ministry of the Foreign Affairs and European Integration, 2011.
8 Decision on the manner of keeping the database of international restrictive measures, physical and legal persons and other entities to which the restrictive measures apply [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2011.
9 Eva : informacijska baza [tisak] / HINA. - Zagreb : Hrvatska izvje箃ajna novinska agencija - HINA, 1990.
10 Evidencija prostornih jedinica baze podataka o prostornim jedinicama Republike Hrvatske [tisak] / Dr綼vna geodetska uprava. - Zagreb : Dr綼vna geodetska uprava, 2001.
11 HIDRA 10 godina [tisak] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2004.
12 Info BIZ [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2020.
13 Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2018.
14 Izvje规e o provedenoj politici koncesija u ... godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012- .
15 Izvje规e o radu Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije - HIDRA-e u razdoblju od 1. sije鑞ja, 2000. do 31. prosinca, 2000. [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2001.
16 Izvje规e o radu Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije - HIDRA-e u razdoblju od 1. sije鑞ja, 1998. do 31. prosinca, 1998. [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1999.
17 Izvje规e o radu Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije - HIDRA-e u razdoblju od 1. sije鑞ja, 1997. do 31. prosinca, 1997. [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1998.
18 Izvje规e o radu Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije - HIDRA-e u razdoblju od 1. sije鑞ja, 1999. do 31. prosinca, 1999. [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2000.
19 Izvje规e o radu Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije - HIDRA-e za 2001. godinu ; Kratko izvje规e o radu u periodu od sije鑞ja do svibnja 2002. godine [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2002.
20 Izvje规e o radu u 2004. godini i Plan rada za 2005. godinu [e-dokument] / Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/074] Sedamdeset 鑕tvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-03-31] prilozi za raspravu).
21 Izvje规e o radu u razdoblju od 16. studenoga 1995. do 31. prosinca 1996. [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1996.
22 Izvr筫nje o provedenoj politici koncesija u 2012. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
23 Katalog ISZO ... : sustavi Agencije za za箃itu okoli筧 [tisak + e-dokument] / Agencija za za箃itu okoli筧. - Zagreb : Agencija za za箃itu okoli筧, 2007- . ISSN 1846-839-X.
24 Katalog knji緉e gra餰 o stranim zemljama [tisak] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1995-1995. ISSN 1330-7460. NE IZLAZI VI〦!.
25 Katalog proizvoda i usluga : ver. 1.1 [tisak] / Zavod za informatizaciju pravosu餫 i javne uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫 Republike Hrvatske : Zavod za informatizaciju pravosu餫 i javne uprave, 1994.
26 Katalog slu綽enih publikacija i baza podataka me饀narodnih organizacija [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1995-2002 . ISSN 1330-7436 ; 1333-8943[PDF]. NE IZLAZI VI〦!.
27 Katalog slu綽enih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske = Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1995- . ISSN 1330-7452 ; 1334-0255[PDF].
28 Katalog slu綽enih publikacija i baza podataka stranih zemalja [tisak] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1996-1999 . ISSN 1330-7541. NE IZLAZI VI〦!.
29 Katalog statisti鑛ih publikacija i baza podataka [tisak] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1996-1996. ISSN 1330-7428. NE IZLAZI VI〦!.
30 Katalog stranih serijskih publikacija ... [tisak] / Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, 1992-1997 . ISSN 1330-1454. NE IZLAZI VI〦!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655