Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Are Shadow Banks Hiding in Croatia as Well? [e-dokument] / Mirna Dumičić, Tomislav Ridzak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (CNB surveys ; 20).
2 Banke na raskrižju : izvješće o stanju u bankovnom sustavu Republike Hrvatske [tisak] / Hrvatska narodna banka - HNB. - Zagreb : Narodna banka Hrvatske, 1997. - (NBH pregledi ; 5).
3 Banking sector problems: causes, solutions and consequences [tisak + e-dokument] / Ljubinko Jankov. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB surveys ; 1).
4 Banking sector problems: causes, solutions and consequences [tisak + e-dokument] / Ljubinko Jankov. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2000. - (Occasional paper ; no. 10).
5 Banking system in 1998 [tisak + e-dokument] / approved by Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB surveys ; 2).
6 Bankovni sustav u 1998. godini [tisak + e-dokument] / odobrio Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska Narodna Banka, 1999. - (HNB Pregledi ; 1).
7 Banks at the crossroads : a report on the banking system in the Republic of Croatia [tisak] / Croatian National Bank. - Zagreb : National Bank of Croatia, 1997. - (NBC surveys ; 4).
8 Banks bulletin [tisak + e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001- . ISSN 1333-1043.
9 Bilješka o kunskom kreditiranju [e-dokument] / Igor Ljubaj, Suzana Petrović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (HNB Pregledi ; 29). ISSN 1334-0085.
10 Contagion risk in the Croatian banking system [tisak + e-dokument] / Marko Krznar. - Zagreb : Croatian National Bank, 2009. - (CNB working papers ; 20).
11 Croatia : joint portfolio review [tisak] - Zagreb : Government of the Republic of Croatia : World Bank, 2002.
12 Global crisis and credit euroisation in Croatia [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2012. - (CNB working papers ; 33).
13 Globalna kriza i kreditna euroizacija u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2011. - (HNB Istraživanja ; 33). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
14 How can Croatia's deposit insurance system be improved [tisak + e-dokument] / Michael Faulend, Evan Kraft. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 11).
15 Izvješće o dosadašnjem tijeku sanacije banaka u Republici Hrvatskoj / [Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
16 Kako unaprijediti hrvatski sustav osiguranja štednih uloga? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend, Evan Kraft. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Pregledi ; 15).
17 Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru? [tisak + e-dokument] / Evan Kraft. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2007. - (HNB Istraživanja ; 19).
18 Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru? Priča o dva kreditna uzleta i dvije krize / Evan Kraft i Ivan Huljak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Istraživanja ; 56).
19 Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj narodnoj banci [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
20 Konačni prijedlog zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
21 Lending policies of Croatian Banks: results of the second CNB bank interview project [tisak + e-dokument] / Evan Kraft... [et al.]. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB surveys ; 3).
22 Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke koji uređuju aktivnosti EIB-a u Republici Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke koji uređuje aktivnosti EIB-a u Republici Hrvatskoj, NN-MU 006/2001).
23 Prijedlog zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/24] Dvadesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu).
24 Procedure provođenja obratnih repo aukcija [e-dokument] / Hrvatska narodna banka, Sektor za centralnobankarske operacije, Direkcija za provođenje monetarne politike. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015.
25 Results of the Fifth CNB Bank Survey [tisak + e-dokument] / Lana Ivičić... [et al.]. - Zagreb : Croatian National Bank, 2008. - (CNB surveys ; 15).
26 Results of the Fourth CNB Bank Survey [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac, Lana Dukić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2008. - (CNB surveys ; 16).
27 Results of the Third CNB Bank Survey: Croatian banking in the consolidation and market positioning stage, 2000 - 2002 [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 14).
28 Rezultati petoga HNB-ova anketiranja banaka [tisak + e-dokument] / Lana Ivičić... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008. - (HNB Pregledi ; 24). ISSN 1332-1900.
29 Rezultati četvrtoga HNB-ova anketiranja banaka [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac, Lana Dukić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005. - (HNB Pregledi ; 20).
30 Rizik bankovne zarade u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Marko Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2009. - (HNB Istraživanja ; 23).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655