Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Autorska prava, norme i internet [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, [2008.].
2 Autorsko pravo u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2006. ISBN 953-6513-52-8.
3 Cjenik naknada za korištenje autorskih i izvođačkih djela i naknada za ostalu programsku suradnju HRT-a [tisak] / Hrvatska radiotelevizija, Ravnateljstvo HRT-a. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, [2013].
4 Cjenik za korištenje autorskih i izvođačkih djela i naknada za ostalu programsku suradnju GP HRT [tisak] / Hrvatska radiotelevizija, Ravnateljstvo HRT-a. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
5 Copyright in the Republic of Croatia [e-dokument] / State Intellectual Property Office. - Zagreb : State Intellectual Property Office, [2011]. ISBN 953-6513-54-4.
6 Ekonomski doprinos djelatnosti temeljenih na autorskom pravu u gospodarstvu Republike Hrvatske : sažetak studije [tisak] = Economic contribution of copyright-based industries to the economy of the Republic of Croatia : executive summary / autori studije Željko Topić ...[et al.]. - Zagreb : State Intellectual Property Office, 2007.
7 Ekonomski doprinos djelatnosti temeljenih na autorskom pravu u gospodarstvu Republike Hrvatske [tisak] / autori studije Željko Topić ...[et al.]. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, [2007]. ISBN 978-953-6513-55-0.
8 Europski sporazum o razmjenama programa putem televizijskih filmova - (Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o razmjenama programa putem televizijskih filmova, NN-MU 010/2004).
9 Europski sporazum o zaštiti televizijskih programa - (Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o zaštiti televizijskih programa, NN-MU 010/2004).
10 Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva : 2003 [e-građa] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2003.
11 Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva : službeno glasilo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo = Croatian intellectual property gazette [tisak + e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 1997- . ISSN 1331-2030 ; 1847-3024 (od 2011).
12 Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu iskaza i Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2014.
13 Izvješće o provedbi Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske 2005-2010 : (od donošenja do 31. prosinca 2009. godine) [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2010.
14 Kako živjeti od glazbe [e-dokument] / autor: David Stopps. - 2. izd. - Zagreb ; Geneva : Državni zavod za intelektualno vlasništvo : World Intellectual Property Organization, 2015. ISBN 978 -92-805-2624-0.
15 Konačni prijedlog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo znanosti i tehnologije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
16 Konačni prijedlog zakona o elektroničkim medijima : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/25] Dvadeset peta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-12] prilozi za raspravu).
17 Konačni prijedlog zakona o elektroničkim medijima [e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
18 Konačni prijedlog Zakona o elektroničkim medijima [e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/15] Petnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-11-19] : prilozi za raspravu).
19 Konačni prijedlog zakona o elektroničkim medijima [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/052] Pedeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-07-03] : prilozi za raspravu).
20 Konačni prijedlog zakona o industrijskom dizajnu [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
21 Konačni prijedlog Zakona o medijima [e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/06] Šesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-04-21 / 2004-04-30] : prilozi za raspravu).
22 Konačni prijedlog zakona o medijima [e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
23 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti prava intelektualnog vlasništva [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/04] Četvrta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-02-25 / 2004-03-05] : prilozi za raspravu).
24 Licenciranje kao poslovni model za rast vašeg poduzeća [e-dokument] / Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske. - Zagreb : Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, 2013. ISBN 978-953-57477-0-3.
25 Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju - (Uredba o pristupanju Međunarodnoj konvenciji za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju, NN-MU 012/1999).
26 Nacionalna strategija razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske za razdoblje 2010-2012 [tisak] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2010. ISBN 978-953-6513-65-9.
27 Nacrt prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i tehnologije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/063] Šezdeset treća sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-11] : prilozi za raspravu).
28 Nacrt prijedloga zakona o industrijskom dizajnu s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i tehnologije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/065] Šezdeset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-25] : prilozi za raspravu).
29 Nacrt prijedloga zakona o medijima, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/060] Šezdeseta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-08-28] : prilozi za raspravu).
30 Naputak o primjeni informatičkog sustava za provjeru izvornosti studentskih radova za sastavnice Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655