Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Carinska konvencija o privremenom uvozu privatnih cestovnih vozila - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 003/1995).
2 Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2009. godini, za nabavu automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma [100 posto] - I. skupine : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/50] Pedeseta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-10-16] prilozi za raspravu).
3 Oporezivanje automobila i motocikla [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2008]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 110).
4 Oporezivanje automobila, motocikla, plovila i zrakoplova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 126).
5 Oporezivanje automobila, motocikla, plovila i zrakoplova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 153).
6 Oporezivanje automobila, motocikla, plovila i zrakoplova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 6. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 168).
7 Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 7. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2015.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 189).
8 Osobni automobili - Raspodjela masa (ISO 2416:1992) [tisak] = Passenger cars - Mass distribution (ISO 2416:1992) = Voitures particulieres - Répartition des masses (ISO 2416:1992) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2003. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 2416).
9 Pravilnik o korištenju službenih automobila [e-dokument] / Hrvatski šumarski institut. - Jastrebarsko : Hrvatski šumarski institut, 2019.
10 Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona [e-dokument] / Općina Jelenje, Načelnik. - Dražice : Općina Jelenje, 2013.
11 Pravilnik o korištenju službenih automobila i osobnih automobila radnika u službene svrhe [e-dokument] / Hrvatski geološki institut. - Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2019.
12 Pravilnik o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona, službenih putovanja i reprezentaciji [e-dokument] / Županijski sud u Varaždinu. - Varaždin : Županijski sud u Varaždinu, 2019.
13 Pravilnik o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona, službenim putovanjima i reprezentaciji [e-dokument] / Županijski sud u Slavonskom Brodu, Ured predsjednika. - Slavonski Brod : Županijski sud u Slavonskom Brodu, 2019.
14 Pravilnik o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona, službenim putovanjima i reprezentaciji [e-dokument] / Općinski sud u Koprivnici, Ured predsjednice. - Koprivnica : Općinski sud u Koprivnici, 2016.
15 Pravilnik o korištenju službenih vozila [e-dokument] / Grad Nin, Gradonačelnik. - Nin : Grad Nin, 2019.
16 Pravilnik o korištenju službenih vozila [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Papuk". - Velika : Javna ustanova "Park prirode Papuk", 2021.
17 Pravilnik o korištenju službenih vozila [e-dokument] / Općinski sud u Virovitici, Ured predsjednika. - Virovitica : Općinski sud u Virovitici, 2019.
18 Pravilnik o korištenju službenih vozila Grada Nova Gradiška [e-dokument] / Grad Nova Gradiška, Gradonačelnik. - Nova Gradiška : Grad Nova Gradiška, 2021.
19 Pravilnik o načinu korištenja službenih automobila [e-dokument] / Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. - Bjelovar : Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, 2018.
20 Pravilnik o načinu korištenja službenih vozila u službene svrhe / Načelnik Općine Barban. - Barban : Općina Barban, 2022.
21 Pravilnik o uporabi službenog vozila [e-dokument] / Općinski sud u Metkoviću, Ured predsjednika. - Metković : Općinski sud u Metkoviću, 2019.
22 Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila za službene potrebe, mobilnih telefona za službene potrebe te sredstava reprezentacije [e-dokument] / Općina Topusko, Načelnik. - Topusko : Općina Topusko, 2019.
23 Sigurno dijete u sigurnoj vožnjil [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, (2022).
24 Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2 novih osobnih vozila dostupnih za kupovinu u Republici Hrvatskoj u 2020. godini [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2020. ISBN 978-953-161-237-1.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655