Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 >>

1 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Vukovarsko-srijemska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
2 Agricultural areas on the territory of the Town of Vukovar and Stari Jankovci municipality : Vukovar-Srijem County [e-dokument] / Siniša Jambrović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Mine search and demining project proposal).
3 Akcijski plan energetske učinkovitosti Vukovarsko-srijemske županije u razdoblju 2017.-2019. godine [e-dokument] / Aron26 d.o.o. i suradnici. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2016.
4 Analiza prioriteta za razvoj politika za mlade u Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak. - Šibenik : Područni ured Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Sisak, 2017.
5 Analiza rezultata Ankete za poslodavce za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci. - Vinkovci : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci, 2013.
6 Anketa poslodavaca 2014. : rezultati provedbe na području Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, Područni ured Vinkovci. - Vukovar/Vinkovci : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, Područni ured Vinkovci, 2014.
7 Cestovni pojas ceste D57 : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Zdenko Vuk. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
8 County development strategy, 2007 - 2013 [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2007.
9 Dijelovi šumskih odjela šume Đergaj u Vukovaru : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
10 Ekonomski pokazatelji gospodarstva [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska gospodarska komora Vukovar. - Vukovar : Županijska gospodarska komora, 2001.
11 Godišnjak [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vukovar. - Vukovar : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vukovar, 2007- . ISSN 1849-2304.
12 Godišnje izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vinkovci. - Vinkovci : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vinkovci, 2011- .
13 Godišnje izvješće o radu za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska. - Vinkovci : Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, 2010- .
14 Hrvatske šume, odjel 65., odsjeci a i b u G.J. Mala Dubrava : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt pretraživanja ).
15 Hrvatske šume, odjel 9d u G.J. Vrapčana : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Siniša Jambrović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2011. - (Idejni projekt razminiranja).
16 Hrvatske šume, odjeli 65c, 66 a, b i c, te 67a i b u G. J. Dubrava : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Nikola Krešo. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Idejni projekt pretraživanja ).
17 Hrvatske šume, rubni dijelovi šumskog predjela Ade Vrapčana u G. J. Dionica : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Siniša Jambrović. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2009. - (Idejni projekt pretraživanja ).
18 Informacija o aktivnostima i realizaciji Programa poticanja malog gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2011.
19 Informacija o aktivnostima i realizaciji Programa poticanja malog gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj Vukovarsko-srijemske županije. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2012.
20 Informacija o izvršenim ulaganjima u infrastrukturu u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vinkovci : Vukovarsko-srijemska županija, 2015.
21 Informacija o izvršenoj obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2012. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2013.
22 Informacija o izvršenoj obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2011. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj Vukovarsko-srijemske županije. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2012.
23 Informacija o izvršenoj obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2010. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2011.
24 Informacija o izvršenoj obnovi stambenih zgrada i objekata javne namjene u 2008. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2009.
25 Informacija o izvršenoj obnovi stambenih zgrada i objekata javne namjene u 2010. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2011.
26 Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u ... godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za poljoprivredu. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2010- .
27 Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2009. godini na području Vukovarsko-srijemske županije ; Informacija o stanju stočarstva u 2009. godini na području Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2010.
28 Informacija o poslovanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije u ... godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Vukovar. - Vukovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Vukovar, 2007- .
29 Informacija o rezultatima izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba : XVI. Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. - Zagreb : Državno izborno povjerenstvo, 2009.
30 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655