Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 A Road to low inflation : Croatia 1993/1994. [tisak] / Government of the Republic of Croatia ; uredili Zoran Anušić, Željko Rohatinski, Velimir Šonje. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 1995. ISBN 953-6430-00-2.
2 Aktivnosti predsjednika Vlade, potpredsjednika Vlade i ministara u Vladi RH u 1996. godini [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1996.
3 Brojčani pokazatelji o radu Vlade Republike Hrvatske pod predsjedanjem Nikice Valentića, u razdoblju od 3. travnja 1993. do 2. studenoga 1995 [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Tajništvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1995.
4 Dragovoljna repatrijacija i održiva reintegracija hrvatskih izbjeglica : sažetak Projekta Vlade RH za Pakt o stabilnosti [tisak] = Voluntary repatriation and sustainable reintegration of Croatian refugees / Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva, Ured za prognanike, povratnike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001.
5 Godišnji plan rada Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske za ... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018-.
6 Hrvatska vlada na polovini mandata [tisak] / Ured za odnose s javnošću. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za odnose s javnošću, 2002.
7 Interpelacija o odgovornosti Vlade Republike Hrvatske za stanje u tekstilnoj i obućarskoj industriji u Republici Hrvatskoj zbog odstupanja od politike utvrđene Programom Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju 2003.-2007. [tisak + e-dokument] / [Zastupnik Željko Pavlic, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/24] Dvadeset četvrta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-01-24/2007-02-22] : prilozi za raspravu).
8 Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske na području opskrbe energentima, te u vezi s njihovim cijenama i utjecajem na gospodarstvo i životni standard građana [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
9 Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske o ulozi Vlade Republike Hrvatske u provođenju zakona i ostvarivanju vladavine prava te zaštiti ljudskih prava i dostojanstva čovjeka kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
10 Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u procesu sanacije i restrukturiranja hrvatske brodograđevne industrije [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
11 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji ureda i službi Vlade Republike Hrvatske za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2012- .
12 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009- .
13 Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske i o preuzetim i nepodmirenim obvezama u mandatu predsjednika mr. sc. Andreja Plenkovića (listopad 2016. - srpanj 2020.) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2020.
14 Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske i o preuzetim i nepodmirenim obvezama u mandatu predsjednika Zorana Milanovića (prosinac 2011. - siječanj 2016.) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2016.
15 Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske u mandatu predsjednice Jadranke Kosor, dipl.iur. : (srpanj 2009. - prosinac 2011.) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
16 Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj polovini mandata / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
17 Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
18 Izvješće o Uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti [e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] Četrnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
19 Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti nakon 3. studenoga 1997. godine / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
20 Javni dug i inozemna zaduženost Republike Hrvatske [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002.
21 Katalog informacija [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
22 Katalog informacija [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
23 Katalog informacija [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
24 Katalog informacija [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
25 Konačni prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
26 Konačni prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Središnji državni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
27 Konačni prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora [tisak + e-dokument] / [Središnji državni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
28 Konačni prijedlog Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Ministarstvo uprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] Četrnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
29 Konačni prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga Sabora [e-dokument] / [Središnji državni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
30 Plan nabave Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655