Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 125 godina pruge Dalj-Vinkovci-Slavonski Brod [tisak] / glavni urednik Milan Hećimović. - Zagreb : HŽ - Hrvatske željeznice, 2003.
2 Analiza sezonske dinamike alergene peludi za grad Vinkovce [e-dokument] / [izvješće sastavila]: Edita Štefanić. - Osijek : Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2018.
3 Catalogo delle riserve di caccia [tisak] / redattore Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-07-0.
4 Catalogue of peace and war [tisak] / Ministry of Education and Culture ; edited by Vesna Jurkić-Girardi. - Zagreb : Ministry of Culture and Education, 1992. - (Handbooks of cultural affairs ; vol. 6).
5 Godišnje izvješće o aerobiološkim motrenjima za grad Vinkovce : ... godina [e-dokument] / Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Vinkovci : Grad Vinkovci, 2020- .
6 Godišnje izvješće o koncentraciji alergene peludi za grad Vinkovce ... [e-dokument] / Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Vinkovci : Grad Vinkovci, 2020- .
7 Gradska slika zdravlja i gradski plan za zdravlje Grada Vinkovaca [e-dokument] / Selma Šogorić, Mandica Sanković. - Vinkovci : Grad Vinkovci, 2017. ISBN 978-953-96734-8-0.
8 Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Lapovci 2" u Vinkovcima [e-dokument] / Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. - Vinkovci : Grad Vinkovci, 2014.
9 Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Vinkovaca za ... godinu [e-dokument] / Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu. - Vinkovci : Grad Vinkovci, 2017- .
10 Katalog der Jagdbezirke [tisak] / Redakteur Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-08-9.
11 Katalog lovišta [tisak] / Hrvatske šume ; urednik Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-09-7.
12 Konačno izvješće : Vinkovci, incident na ŽCP-u "Slavija", 12. svibnja 2016. [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu, 2016.
13 Obnova crkava oštećenih ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, 1997 .
14 Poljoprivredne površine na području Grada Vinkovaca : Vukovarsko-srijemska županija [e-dokument] / Zdenko Vuk . - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2007. - (Idejni projekt pretraživanja i razminiranja).
15 Primjena biomonitoringa za procjenu izloženosti živi tijekom prenatalnog perioda u dvije Hrvatske regije uporabom standardizirane metodologije Svjetske zdravstvene organizacije [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017. ISBN 978-953-7031-69-5.
16 Proračun u malom 2020. Grada Vinkovaca [e-dokument] / Grad Vinkovci. - Vinkovci : Grad Vinkovci, 2020.
17 Proračun u malom 2021. : Vinkovci [e-dokument] / Grad Vinkovci. - Vinkovci : Grad Vinkovci, [2020].
18 Proračun u malom 2022. : Vinkovci [e-dokument] / Grad Vinkovci. - Vinkovci : Grad Vinkovci, 2021.
19 Provedbeni program Grada Vinkovaca 2021.-2025. [e-dokument] / Grad Vinkovci. - Vinkovci : Grad Vinkovci, 2021.
20 Rehabilitacija željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik-državna granica : instrument za strukturnu politiku u pretpristupnom razdoblju=Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (ISPA) [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2007.
21 Sažetak završnog izvješća o nesreći zrakoplova AVID-FLYER koja se dogodila dana 03. srpnja 2010. u Sopotu kraj Vinkovaca [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, 2012.
22 Summary of the final report of a power hang glider accident which occurred on April 26th 2009 on a registered airfield "Sopot", Vinkovci [e-dokument] / Aircraft Accident and Incident Investigation Agency. - Zagreb : Aircraft Accident and Incident Investigation Agency, 2011.
23 Vinkovci u Domovinskom ratu : Vinkovci in the Homeland War [tisak] / Zvonimir Tanocki. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2012. ISBN 978-953-7439-42-2 ; 978-953-6015-83-2.
24 Vlak za Vukovar [tisak] / autori Zlatko Virc, Helena Bunijevac. - Zagreb : Hrvatske željeznice, 1997.
25 Završno izvješće zrakoplovne nesreće motornim zmajem koja se dogodila 26. travnja 2009. na registriranom letjelištu "Sopot" Vinkovci [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655