Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Financijski plan Ureda predsjednika Republike Hrvatske za 2015. godinu [e-dokument] / Ured predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, 2015.
2 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Ureda predsjednika Republike Hrvatske za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2012- .
3 Plan nabave Ureda predsjednika Republike Hrvatske za 2013. godinu [e-dokument] / Ured predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, [2012].
4 Plan nabave Ureda predsjednika Republike Hrvatske za 2014. godinu [e-dokument] / Ured predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, [2014.].
5 Plan nabave Ureda predsjednika Republike Hrvatske za 2015. godinu [e-dokument] / Ured Predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, 2015.
6 Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi s postupanjem s registraturnim i arhivskim gradivom (transkriptima) iz Ureda Predsjednika Republike - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
7 Proračun Ureda predsjednika Republike Hrvatske za 2014. godinu [e-dokument] / Ured predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, 2013.
8 Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti : nacrt prijedloga [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/22] Dvadeset druga sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-10-30] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655