Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u ... [e-dokument] / Općina Tovarnik, Općinsko vijeće. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2010-.
2 Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik u ... [e-dokument] / Općina Tovarnik, Općinska načelnica. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2015-.
3 Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za održavanje poljoprivrednih rudina u ..... godini [e-dokument] / Načelnica Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2019-.
4 Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u .... godini [e-dokument] / Općinski načelnik Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2017-.
5 Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik 2018-2024. za .... god. [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2019-.
6 Izvješće o stanju u prostoru Općine Tovarnik (2013-2017) [e-dokument] / Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2017.
7 Odluka o usvajanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 2013. god. [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2013.
8 Općina Tovarnik : Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda [e-dokument] / Općina Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2019.
9 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. god. [e-dokument] / Općina Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2021.
10 Plan gospodarenja otpadom 2018.-2024. - Općina Tovarnik [e-dokument] / EKO MENADŽMENT d.o.o.. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2018.
11 Plan gospodarenja otpadom Općine Tovarnik 2010.-2018. [e-dokument] / Općina Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2010.
12 Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik za 2017. godinu [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2017.
13 Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik za 2018. godinu [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2018.
14 Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik za 2020. godinu [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2020.
15 Plan zaštite od požara Općine Tovarnik [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2011.
16 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Tovarnik [e-dokument] / Općina Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2018.
17 Proračun u malom Općine Tovarnik u 2019. godini [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2019.
18 Provedbeni program Općine Tovarnik za razdoblje 2022.-2025. godine [e-dokument] / Općina Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2021.
19 Rehabilitacija željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik-državna granica : instrument za strukturnu politiku u pretpristupnom razdoblju=Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (ISPA) [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2007.
20 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za period od 2018.-2021. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2017.
21 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za period od 2022.-2015. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2021.
22 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za period od 2016.-2019. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2015.
23 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u .... godini [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2013-.
24 Strategija razvoja Općine Tovarnik 2015. - 2020. [e-dokument] / T&MC Group. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2015.
25 Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Tovarnik za razdoblje od 2016.-2021. [e-dokument] / Općina Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, [2016].
26 Sudjeluj : program obrazovanja za nezaposlene hrvatske branitelje [e-dokument] / Općina Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655