Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Konvencija o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju - (Odluka o objavljivanju mnogostranog međunarodnog ugovora kojeg je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 010/1994). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
2 Konvencija o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju, sa Prilogom - (NN-MU 014/1994).
3 Sporazum Carinske uprave Republike Hrvatske i Vijeća za carinsku suradnju o vlasništvu, nabavi, održavanju i uporabi opreme što je osigurava Organizacija radi provedbe Projekta regionalnog obavještajnog ureda za vezu (RILO) za Istočnu i Centralnu Europu, rad kojeg financira UNDCP - (Odluka o objavi ugovora - Pismo pristanka glede RILO projekta u Istočnoj i Centralnoj Europi, između Vlade Republike Hrvatske, Vijeća za carinsku suradnju i Agencije Ujedinjenih naroda za međunarodni program kontrole droga - UNDCP, NN-MU 007/1997).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655