Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Glasnik foruma hrvatskih manjina [tisak] / Hrvatska matica iseljenika. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1996- . ISSN 1332-0106.
2 How aggression against Croatia and Bosnia-Herzegovina was prepared or the transformation of the JNA into Serbian Imperial Force : dossier [tisak] / contributor Davor Domazet. - Zagreb : Institute for International Relations, 1999.
3 Izvješće Vlade Republike Hrvatske o dosadašnjem tijeku povratka i zbrinjavanju prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1998.
4 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prometa / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
5 Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije - (Zakon o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Hrvatske i Savezne Repubike Jugoslavije, NN-MU 017/1997).
6 Migracija i identitet: kultura, ekonomija, država : zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije = Migrations and identity: culture, economy, state : proceedings of the International scientific-professional conferences [e-dokument] / Institut za migracije i narodnost. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2020.
7 Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 16. listopada 2009. [tisak] / uredili Dragutin Babić, Drago Župarić-Iljić. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2010. ISBN 978-953-6028-26-9.
8 Opći administrativni sporazum za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Općeg administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju, NN-MU 010/2003).
9 Popis i preregistracija prognanika, povratnika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj 1994. : prvo izvješće [tisak + e-dokument] / popratno slovo Adalbert Rebić. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1994.
10 Postupak povratka osoba koje su napustile Republiku Hrvatsku [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1998.
11 Prijedlog zakona o potvrđivanju mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi europskog zajedničkog zračnog prostora s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/22] Dvadesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-15] prilozi za raspravu).
12 Prognanici i izbjeglice u Republici Hrvatskoj : 26 listopad, 1995. = Displaced persons and refugeea in Croatia : October 26 [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1995.
13 Prognanici i izbjeglice u Republici Hrvatskoj : izvješće Vladinog ureda za prognanike : srpanj, 1995 [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1995.
14 Prognanici i izbjeglice u Republici Hrvatskoj : izvješće Vladinog ureda za prognanike : studeni, 1995 [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1995.
15 Prognanici i izbjeglice u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] = Displaced persons and refugees in the Republic of Croatia : November 1994. / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1995.
16 Protokol o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit - (Odluka o objavi Protokola o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit, NN-MU 013/2003). NE VAŽI!.
17 Report on the re-registration of displaced persons and refugees in the Republic of Croatia (March / April 1997. ) [tisak] / Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees . - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees, 1997 .
18 Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, NN-MU 003/2005).
19 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o reguliranju graničnog željezničkog prometa - (Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o reguliranju graničnog željezničkog prometa, NN-MU 001/1998).
20 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima, terorizma i drugih težih kaznenih djela - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima, terorizma i drugih težih kaznenih djela, NN-MU 003/2003). NE VAŽI!.
21 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica - (Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, NN-MU 013/1997).
22 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o gospodarskoj suradnji - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o gospodarskoj suradnji, NN-MU 009/2009).
23 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju, NN-MU 001/2010).
24 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji, NN-MU 001/2010).
25 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, NN-MU 001/2010).
26 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na području obrane - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na području obrane, NN-MU 010/2010).
27 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u području zaštite okoliša i očuvanja prirode - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u području zaštite okoliša i očuvanja prirode, NN-MU 006/2015).
28 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, NN-MU 003/2015).
29 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013 godinu. - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu, NN-MU 010/2013).
30 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu, NN-MU 010/2013).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655