Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Splitsko-dalmatinska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
2 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : Županija: Splitsko-dalmatinska : 2012. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.
3 Analiza turističke sezone 2009. godine i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2010. godine [e-dokument] / Splitsko-dalmatinska županija. - Split : Splitsko-dalmatinska županija, 2009.
4 Analiza turističke sezone 2012. godine na području Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Splitsko-dalmatinska županija, Župan. - Split : Splitsko-dalmatinska županija, 2013.
5 Ankete poslodavaca za 2013. godinu u Splitsko-dalmatinskoj županiji : rezultati provedbe [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Split, Odjel analitike i statistike. - Split : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Split, Odjel analitike i statistike, 2013.
6 Bilten [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska gospodarska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska gospodarska komora Split, 2000- .
7 Certificiranje halal kvalitete [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, 2010.
8 DV 10 kV Hrvace3 - Alebića Kula, DV 10 kV Maljkovo - Otišić : Splitsko-dalmatinska županija [e-dokument] / Luka Janči. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2008. - (Idejni projekt pretraživanja ).
9 Gospodarska kretanja Splitsko-dalmatinske županije u ... godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, 2011- .
10 Gospodarska kretanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji u razdoblju ... mjesec ... godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, 2012- .
11 Gospodarski profil županije Splitsko-dalmatinske : [2012-2013] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, 2013.
12 Gospodarski profil županije Splitsko-dalmatinske [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, 2007.
13 Informacija o položaju organizacija civilnog društva iz područja socijalne skrbi i zdravstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji [e-dokument] / Splitsko-dalmatinska županija, Župan. - Split : Splitsko-dalmatinska županija, 2012.
14 Informacija o rezultatima izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba : XVII. Splitsko-dalmatinska županija [e-dokument] / Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. - Zagreb : Državno izborno povjerenstvo, 2009.
15 Informacija stanja gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije : ... mjesec ... godine [e-dokument] / Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora. Županijska komora Split, 2001- .
16 Investicijski projekti Splitsko-dalmatinske županije : [2014] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, 2014.
17 Investicijski projekti Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, [2014.].
18 Investment projects of Split and Dalmatia County [e-dokument] / Croatian Chamber of Economy, Split County Chamber . - Split : Croatian Chamber of Economy, Split County Chamber, [2014.].
19 Izvještaj o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u .... godini [e-dokument] / Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju i Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša. - Split : Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, 2009-.
20 Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u ... godini u Splitsko-dalmatinskoj županiji [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Split. - Split : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Split, 2012- .
21 Izvješće o obavljenoj posebnoj reviziji ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na području Splitsko-dalmatinske županije za 2012. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 2013.
22 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na području Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 2015.
23 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Split : Državni ured za reviziju, 2016- .
24 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja mineralnim sirovinama na području Splitsko-dalmatinske županije ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, 2016- .
25 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 2014.
26 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 2013.
27 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 2013.
28 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar. - Zadar : Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar, 2014.
29 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 2014.
30 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Split : Državni ured za reviziju, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655