Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 A világörökség védett értékei Horvátországban [tisak] = World heritage sites in Croatia / editor Miljenko Domijan. - Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 2005. ISBN 953-6240-35-1.
2 A1 Zagreb - Split - Dubrovnik : dionica: Ravča - Ploče : poddionica: Ravče - Vrgorac [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2011.
3 A1 ZG - 380 - ST : Autocesta Zagreb - Split, 1970. - 2005. [tisak] = The Zagreb - Split motorway, 1970 - 2005 / tekstovi Željka Čorak... [et al.]. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006. ISBN 953-99875-4-7.
4 A1 Zg - 380 -St : Autocesta Zagreb - Split, 1970 - 2005 [tisak] = The Zagreb - Split Motorway, 1970 - 2005 / tekstovi Josip Sapunar...(et al.). - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2007. ISBN 978-953-7491-01-7.
5 Ad basilicas pictas [tisak] / urednik Franko Oreb. - Split : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel, 1999. ISBN 953-6158-99-4.
6 Adriatic archipelago : sea area Split [tisak] / Hydrographic Institute of the Republic of Croatia. - Split : Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, 2012.
7 Autocesta Zagreb - Split : izaberite najsigurniji put do mora! [tisak] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006. ISBN 953-99875-3-9.
8 Autocesta Zagreb - Split : posvećeno graditeljima koji su sudjelovali u realizaciji projekta autoceste Zagreb - Split [e-građa] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006.
9 Catalogo delle riserve di caccia [tisak] / redattore Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-07-0.
10 Catalogue of peace and war [tisak] / Ministry of Education and Culture ; edited by Vesna Jurkić-Girardi. - Zagreb : Ministry of Culture and Education, 1992. - (Handbooks of cultural affairs ; vol. 6).
11 Dioklecijanov akvedukt [tisak] / uredio Joško Belamarić. - Split : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel, 1999. ISBN 953-6158-07-8.
12 EU projekti grada Splita [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Splita. - Split : Grad Split, 2018.
13 Final report of a serious incident of aircraft CESSNA 182P which occurred on 17 September 2011 at the Split airport [e-dokument] / Aircraft Accident and Incident Investigation Agency. - Zagreb : Aircraft Accident and Incident Investigation Agency, 2013.
14 Final report of a serious incident of aircraft CIRRUS SR22 which occurred on 23 October 2011 at the Split airport [e-dokument] / Aircraft Accident and Incident Investigation Agency. - Zagreb : Aircraft Accident and Incident Investigation Agency, 2013.
15 Financijski izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2021. godinu [e-dokument] / Lučka uprava Split. - Split : Lučka uprava Split, 2022.
16 Gospodarska komora u Splitu 1808.-2008. = Chamber of Economy in Split 1808-2008 [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2009. ISBN 978-953-6207-90-9.
17 Hrvatske ceste-Splitska obilaznica (Hrvatska) : ugovor o jamstvu sklopljen između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/090] Devedeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-07-08] prilozi za raspravu).
18 Izvještaj o ispitivanju buke cestovnog prometa tijekom .... godine [e-dokument] / Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za ispitivanje zraka, tla i buke, Odsjek za mjerenje buke, mikroklime i zaštite na radu. - Split : Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, 2010.
19 Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Splita za razdoblje travanj - lipanj 2007. godine [e-dokument] / Gradsko poglavarstvo Grada Splita. - Split : Gradsko poglavarstvo Grada Splita, 2007.
20 Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Splita za razdoblje travanj - lipanj 2008. godine [e-dokument] / Gradsko poglavarstvo Grada Splita. - Split : Gradsko poglavarstvo Grada Splita, 2008.
21 Jadranski arhipelag : akvatorij Split [tisak] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2012.
22 Jadransko more - istočna obala : Republika Hrvatska : male karte II dio [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 100 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1998.
23 Jadransko more : Jugoslavija - Italija : Pescara - Split [kartografska građa ] / Državni hidrografski institut. - 1 : 300 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1980.
24 Jadransko more : Jugoslavija - Italija : Split - Gargano [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 250 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1991.
25 Jadransko more : Republika Hrvatska : Split - Kaštelanski zaljev [kartografska građa] / Hrvatski hidrografski institut. - 1 : 15 000. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2002.
26 Jadransko more : Republika Hrvatska : Šibenik - Split [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 100 000. - Split : Državni hidrografski institut, 1998.
27 Katalog der Jagdbezirke [tisak] / Redakteur Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-08-9.
28 Katalog lovišta [tisak] / Hrvatske šume ; urednik Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-09-7.
29 Konačno izvješće : Split, ozbiljna nesreća na kolodvoru Split Predgrađe, 30. lipnja 2015. [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu, 2017.
30 Narkomani : smrtopisi [tisak] / Dražen Lalić, Mirjana Nazor. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži : Ministarstvo zdravstva, 1997. ISBN 953-180-053-7.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655