Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 125 godina pruge Dalj-Vinkovci-Slavonski Brod [tisak] / glavni urednik Milan Hećimović. - Zagreb : HŽ - Hrvatske željeznice, 2003.
2 Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za Grad Slavonski Brod [e-dokument] / DVOKUT ECRO d.o.o. - Zagreb : Grad Slavonski Brod, 2021.
3 Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka : Grad Slavonski Brod [e-dokument] / DLS d.o.o.. - Zagreb : Grad Slavonski Brod, 2018.
4 Analiza poslovanja trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada za 2019. godinu [e-dokument] / Grad Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2020.
5 Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Slavonski Brod u ...g. [e-dokument] / Grad Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2015- .
6 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda" , NN-MU 007/2009).
7 Glasnik Slavonskog Broda : službeno glasilo Grada Slavonskog Broda [tisak + e-dokument] / Grad Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2007- .
8 Godišnje izvješće o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu za 2011. godinu [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2012.
9 Informacija o poslovanju gospodarstva grada Slavonskog Broda u ... godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod, 2006- .
10 Informacija o stanju i poslovanju poduzetnika grada Slavonskog Broda u 2011. godini [e-dokument] / Grad Slavonski Brod, Gradonačelnik. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2012.
11 Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Slavonskog Broda za razdoblje ... - ... godine [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Slavonskoga Broda. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2018- .
12 Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskoga Broda za 2009. [e-dokument] / Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za društvene djelatnosti. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2010.
13 Izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka u Slavonskom Brodu za ..... godinu [e-dokument] / Grad Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2014-.
14 Izvješće o tržištu nekretnina za ... godinu za područje Grada Slavonskog Broda [e-dokument] / Grad Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2018- .
15 Koju srednju školu odabrati? : vodič za učenike osmih razreda osnovne škole [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod , (2018).
16 Kromatografska analiza plina [Slavonski Brod, 2016.] [e-dokument] / INA-Industrija nafte, SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor istraživanja, Služba istraživanja stijena i fluida. - Zagreb : INA-Industrija nafte, 2016.
17 Kromatografska analiza plina [Slavonski Brod, 2017.] [e-dokument] / INA-Industrija nafte, SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor istraživanja, Služba istraživanja stijena i fluida. - Zagreb : INA-Industrija nafte, 2017.
18 Lokalna strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2008. do 2015. [e-dokument] / Grad Slavonski Brod, Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2008.
19 Ocjena kvalitete zraka u Slavonskom Brodu za 2012. godinu [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2013.
20 Plan gospodarenja otpadom Grada Slavonskoga Broda za razdoblje 2017.-2022. godine [e-dokument] / IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.. - Zagreb : Grad Slavonski Brod, 2017.
21 Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Slavonskog Broda za ... godinu [e-dokument] / Grad Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2016- .
22 Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Slavonskog Broda [Primjerak: ver. 2/13] [e-dokument] / Grad Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2013.
23 Plan zaštite od požara Grada Slavonskog Broda [e-dokument] / Ivan Vuleta, Željko Vlk, Mario Tonček. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2015.
24 Preliminarna ocjena kakvoće zraka u Slavonskom Brodu za prvo tromjesečje 2011. [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod, Služba za kakvoću zraka. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2011.
25 Preliminarno izvješće o praćenju kvalitete zraka na postaji Slavonski Brod u periodu od 01.01.-20.03.2013. god [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2013.
26 Procjena rizika od velikih nesreća : identifikacija, analiza, vrednovanje i obrada rizika od velikih nesreća za područje grada Slavonskog Broda [e-dokument] / In konzalting d.o.o.. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2019.
27 Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, Grad Slavonski Brod [e-dokument] / Ivan Vuleta, Željko Vlk, Mario Tonček. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2015.
28 Program rada Savjeta mladih Grada Slavonskoga Broda za 2018. godinu [e-dokument] / Savjet Mladih Grada Slavonskog Broda. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2017.
29 Provedbeni program Grada Slavonskog Broda [e-dokument] / Grad Slavonski Brod. - Zagreb : Grad Slavonski Brod, 2021.
30 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Slavonskog Broda za razdoblje ... godine [e-dokument] / Grad Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655