Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Country reports on foreign direct investment : Roundtable on foreign direct investment in the countries of the Central European Initiative, Zagreb, November 18-19, 1998 [tisak] / Central European Initiative - CEI. - Zagreb : Croatian Investment Promotion Agency - CIPA : Institute for International Relations - IMO, 1998.
2 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
3 Institut pravobranitelja za djecu [e-dokument] / Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001.
4 Izvješće Komisije : proces stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Europe, Drugo godišnje izvješće [e-dokument] / Komisija Europskih zajednica. - Zagreb : Ministarstvo europskih integracija, 2003.
5 Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Republike Makedonije - (Zakon o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Hrvatske i Republike Makedonije, NN-MU 006/1998).
6 Protokol uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije - (Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije, NN-MU 003/2019).
7 Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj, NN-MU 003/2008).
8 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji, NN-MU 005/2013).
9 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području turizma - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području turizma, NN-MU 006/2010).
10 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zdravstva i medicine - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zdravstva i medicine, NN-MU 008/2007).
11 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa, NN-MU 005/2011).
12 Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji, NN-MU 002/2005).
13 Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije, NN-MU 012/1994).
14 Sukcesija država : s posebnim osvrtom na raspad bivše SFRJ [tisak] / Josip Metelko. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Pravni fakultet, 1999. - (Odabrane teme / Pravni fakultet u Zagrebu). ISBN 953-6714-21-3.
15 Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednjoj Europi [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 6).
16 Tourism in the CEI countries : key figures : 1994-1996 [tisak] / authors Sanda Weber, Zvjezdana Hendija, Vinka Cetinski. - Zagreb : Ministry of Tourism of the Republic of Croatia : Institute for Tourism, 1998. ISBN 953-6145-04-9.
17 Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o izručenju - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o izručenju, NN-MU 008/2012).
18 Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o euroatlantskom partnerstvu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u euroatlantskom partnerstvu, NN-MU 001/2014).
19 Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, NN-MU 008/1995).
20 Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, NN-MU 003/1995).
21 Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, NN-MU 016/1997).
22 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, NN-MU 015/2002).
23 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka , NN-MU 005/2009).
24 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zaštite bilja - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zaštite bilja, NN-MU 005/1999). NE VAŽI!.
25 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u području upravljanja okolišem i zaštiti prirode - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u području upravljanja okolišem i zaštiti prirode, NN-MU 008/2003).
26 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o uređenju imovinskopravnih odnosa - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o uređenju imovinskopravnih odnosa, NN-MU 009/1999).
27 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o veterinarskoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o veterinarskoj suradnji, NN-MU 002/1997). NE VAŽI!.
28 Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije, NN-MU 013/1995).
29 Ugovor o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije, NN-MU 018/1997).
30 Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije, NN-MU 010/1995).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655