Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Akcijski plan za smanjivanje razina koncentracija lebdećih čestica PM10 na području Grada Siska [e-dokument] / IRI SISAK d. o. o. za istraživanje, razvoj i ispitivanje. - Sisak : Grad Sisak, 2013.
2 Akcijski plan za smanjivanje razina koncentracija lebdećih čestica PM10 na području Grada Siska [e-dokument] / IRI SISAK d.o.o.. - Sisak : Grad Sisak, 2013.
3 Catalogo delle riserve di caccia [tisak] / redattore Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-07-0.
4 Catalogue of peace and war [tisak] / Ministry of Education and Culture ; edited by Vesna Jurkić-Girardi. - Zagreb : Ministry of Culture and Education, 1992. - (Handbooks of cultural affairs ; vol. 6).
5 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pročišćavanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Zaštita okoliša" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pročišćavanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Zaštita okoliša" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže , NN-MU 008/2012).
6 Gospodarenje energijom u Gradu Sisku : godišnji izvještaj 2006./2007. [tisak] / Đuđica Franić, Petar Lerotić. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost : Grad Sisak, 2008. ISBN 978-953-7429-08-9.
7 Gradski program za mlade Grada Siska : 2015.-2017. [e-dokument] / Grad Sisak. - Sisak : Grad Sisak, 2015.
8 Izbor zanimanja i škole [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Sisak. - Sisak : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Sisak, 2008.
9 Izvješće o poduzetim mjerama u vezi s onečišćenjem zraka iz Rafinerije nafte Sisak u razdoblju 2004.- veljače 2007. / [Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu).
10 Izvješće o praćenju poboljšanja kakvoće zraka na području grada Siska i dinamike radova na modernizaciji postrojenja rafinerije nafte sisak za 2007. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/19] Devetnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-08] prilozi za raspravu).
11 Izvješće o praćenju poboljšanja kakvoće zraka na području grada Siska i dinamike radova na modernizaciji postrojenja rafinerije nafte Sisak za razdoblje siječanj-listopad 2008. [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2008.
12 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Siska za ... godinu [e-dokument] / Grad Sisak. - Sisak : Grad Sisak, 2017-.
13 Izvješće o stanju kakvoće zraka u Gradu Sisku za 2007. godinu [e-dokument] / Grad Sisak. - Sisak : Grad Sisak, 2008.
14 Izvješće o stanju kakvoće zraka u Gradu Sisku za 2008. godinu [e-dokument] / Grad Sisak. - Sisak : Grad Sisak, 2009.
15 Izvješće o stanju kakvoće zraka u Gradu Sisku za 2009. godinu [e-dokument] / Grad Sisak. - Sisak : Grad Sisak, 2010.
16 Izvješće o stanju kakvoće zraka u Gradu Sisku za 2010. godinu [e-dokument] / Grad Sisak. - Sisak : Grad Sisak, 2011.
17 Izvješće o stanju kakvoće zraka u Gradu Sisku za 2013. godinu [e-dokument] / Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. - Sisak : Grad Sisak, 2014.
18 Izvješće o stanju kvalitete zraka u Gradu Sisku za .... godinu [e-dokument] / Grad Sisak. - Sisak : Grad Sisak, 2011-.
19 Izvješće o stanju kvalitete zraka u Gradu Sisku za 2017. godinu [e-dokument] / Grad Sisak. - Sisak : Grad Sisak, 2017.
20 Izvješće o stanju okoliša [e-dokument] / Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. - Sisak : Grad Sisak, 2008.
21 Izvješće o tržištu nekretnina Grada Siska za ... godinu [e-dokument] / Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. - Sisak : Grad Sisak, 2018- .
22 Jadranski naftovod d.d. Terminal Sisak [e-dokument] / Jadranski naftovod d.d.. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2008.
23 Katalog der Jagdbezirke [tisak] / Redakteur Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-08-9.
24 Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu : općina Sisak [tisak] / tekst Katica Mutak, Zofia Mavar. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, 1996. - (Povijesna naselja : analize i studije ; katalog 1). ISBN 953-96776-0-2.
25 Katalog lovišta [tisak] / Hrvatske šume ; urednik Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-09-7.
26 Konačno izvješće : Sisak, iskliznuće manevarske lokomotive, 10. studenog 2014. [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u željezničkom prometu, 2016.
27 Kriteriji raspodjele i pravdanja sredstava za nevladine udruge Grada Siska [e-dokument] / Grad Sisak. - Sisak : Grad Sisak, 2015.
28 Nezaposlenost i zapošljavanje u gradu Sisku u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak. - Sisak : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak, 2013- .
29 Odluka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Sisku u svrhu izgradnje Poslovne zone Barutana : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/06] Šesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-21] prilozi za raspravu).
30 Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog konačnog teksta Ugovora o prijenosu poslovnog udjela Valjaonica cijevi Sisak d.o.o. Sisak : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/248] Dvjesto četrdeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-19] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655