Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
2 IMO diplomatic forum : dossier [tisak] / Institute for International Relations. - Zagreb : Institute for International Relations, 2000.
3 Konvencija o suradnji u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina između SFRJ i SSSR - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
4 Konvencija o suradnji u području veterinarstva [SSSR] - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
5 Konzularna konvencija [SSSR] - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998).
6 Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o gospodarskoj suradnji : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/25] Dvadeset peta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-12] prilozi za raspravu).
7 Platni sporazum između SFRJ i SSSR - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
8 Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u godini 1992. - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji i Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u 1992. godini, NN-MU 001/1992). NE VAŽI!.
9 Protokol o Platnom sporazumu (1. studenog 1990.) između SFRJ i SSSR - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
10 Protokol o Platnom sporazumu (1. studenoga 1990.) između SFRJ i SSSR - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
11 Protokol o primjeni Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom cestovnom prometu - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom cestovnom prometu, NN-MU 007/1999).
12 Protokol uz Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade SSSR o medunarodnom cestovnom prometu ( 18. lipnja 1970.) - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
13 Provedbeni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu od 25. svibnja 2006. godine - (Zakon o potvrđivanju Provedbenog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu od 25. svibnja 2006. godine, NN-MU 005/2018).
14 Rusija [2018] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2018. - (Profil emitivnog tržišta).
15 Rusija [2013 - 2015] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2016. - (Profil emitivnog tržišta).
16 Rusija [2015] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2015. - (Profil emitivnog tržišta).
17 Rusija [2016] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2017. - (Profil emitivnog tržišta).
18 Rusija [2017] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2017. - (Profil emitivnog tržišta).
19 Rusija [2019] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2019. - (Profil emitivnog tržišta).
20 Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade SSSR o uzajamnom priznavanju dokumenata o obrazovanju i naučnim stupnjevima - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998).
21 Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade SSSR o uzajamnom putovanju građana - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
22 Sporazum između vlada SFRJ i SSSR o suradnji u oblasti turizma - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998).
23 Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade SSSR o robnom kreditu - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998).
24 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o isporuci prirodnoga plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o isporuci prirodnoga plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku, NN-MU 009/1993).
25 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 013/1996).
26 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, NN-MU 007/2007).
27 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području kulture - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području kulture, NN-MU 004/1999).
28 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području sprječavanja prirodnih i civilizacijskih katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području sprječavanja prirodnih i civilizacijskih katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica, NN-MU 005/2011).
29 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području turizma - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području turizma, NN-MU 004/2004).
30 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji i Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u 1992. godini, NN-MU 001/1992). NE VAŽI!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655