Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 8. tjedan hrvatskih manjina : Zagreb, 23. do 29. rujna 2002. [tisak] / urednik Hrvoje Salopek. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2002. - (Tjedan hrvatskih manjina).
2 Country reports on foreign direct investment : Roundtable on foreign direct investment in the countries of the Central European Initiative, Zagreb, November 18-19, 1998 [tisak] / Central European Initiative - CEI. - Zagreb : Croatian Investment Promotion Agency - CIPA : Institute for International Relations - IMO, 1998.
3 Dodatni protokol Ugovoru između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Rumunjske o pravnoj pomoći - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
4 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
5 Glasnik foruma hrvatskih manjina [tisak] / Hrvatska matica iseljenika. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1996- . ISSN 1332-0106.
6 Izvješće o položaju Hrvata kao manjine u europskim državama / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1999. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
7 Je li Srednja Europa optimalno valutno područje? [tisak + e-dokument] / Alen Belullo, Velimir Šonje, Igeta Vrbanc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 8).
8 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prometa / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
9 Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Rumunjske - (Zakon o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Hrvatske i Rumunjske, NN-MU 007/1998).
10 Kratak vodič kroz CEDAW - Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i njezinu primjenu u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Rada Borić... [et al.]. - Zagreb : Vlada RH Ured za ravnopravnost spolova, 2004. - (Biblioteka Ona). ISBN 953-99862-1-4.
11 Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnom pružanju potpore države domaćina - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnom pružanju potpore države domaćina, NN-MU 001/2018).
12 Najselo 2001. : Klokotić - Clocotici (Rumunjska) [tisak] / urednik Hrvoje Salopek. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2001. - (Nagrada za kulturu Hrvatske matice iseljenika).
13 Prava nezaposlenih u tranzicijskim zemljama : naknada za nezaposlenost [e-dokument] / Ured za socijalno partnerstvo. - Zagreb : Ured za socijalno partnerstvo, [2002].
14 Prijedlog odluke o održavanju multilateralne vojne vježbe "Adriatic Phiblex 04-2 ENGINEEREX" / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/03] Treća sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-01-27 / 2004-01-30] : prilozi za raspravu).
15 Prijedlog zakona o potvrđivanju mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi europskog zajedničkog zračnog prostora s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/22] Dvadesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-15] prilozi za raspravu).
16 Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Rumunjske za razdoblje od 1999. do 2001. godine - (Uredba o objavi Programa kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Rumunjske za razdoblje od 1999. do 2001. godine, NN-MU 009/1999). NE VAŽI!.
17 Radna zajednica podunavskih regija : 1990 - 2000 [tisak] = Arbeitsgemeinschaft Donauländer / urednici Mladen Andrlić, Peter De Martin. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, Diplomatska akademija, 2000. ISBN 953-98268-0-2.
18 Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunjske Narodne Republike o uzajamnom pružanju besplatnih zdravstvenih usluga osoblju ambasada - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
19 Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Socijalističke Republike Rumunjske o recipročnom oslobođenju od pristojbi dokumenata o školovanju i radnom stažu - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
20 Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Socijalističke Republike Rumunjske o naučno-tehničkoj suradnji u oblasti korištenja nuklearne energije u miroljubive svrhe - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
21 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o ukidanju viza za poslovna i privatna putovanja - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
22 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o osnivanju kulturno-informativnih centara - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
23 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o priznavanju ravnopravnosti dokumenata o obrazovanju izdanih u dvjema zemljama - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
24 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o suradnji na području informativne djelatnosti - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
25 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o suradnji u zdravstvenom osiguranju - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
26 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o suradnji na području zdravstva i medicinskih znanosti - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005). NE VAŽI!.
27 Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske, NN-MU 002/1995).
28 Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednjoj Europi [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 6).
29 The Third Round of the Euro Area Enlargement: Are the Candidates Ready? [e-dokument] / Milan Deskar-Škrbić, Karlo Kotarac, Davor Kunovac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2019. - (CNB working papers ; 57). ISSN 1334-0131 (online).
30 Tourism in the CEI countries : key figures : 1994-1996 [tisak] / authors Sanda Weber, Zvjezdana Hendija, Vinka Cetinski. - Zagreb : Ministry of Tourism of the Republic of Croatia : Institute for Tourism, 1998. ISBN 953-6145-04-9.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655