Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

1 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Primorsko-goranska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
2 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : Županija: Primorsko-goranska : 2012. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.
3 Akcijski plan provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Županijska skupština Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2011.
4 Akcijski plan provedbe Regionalnog operativnog programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2008-2010 [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Koordinacija za provedbu ROP-a. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2008.
5 Akcijski plan provedbene razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (2021) za razdoblje 2019.-2021. godina [e-dokument] / Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2020.
6 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje od 2016. do 2017. godine [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2016.
7 Analiza razvojnih potencijala otoka (na primjeru Primorsko-goranske županije i otoka Ilovika) : međunarodna radionca, 18. - 25. svibnja 2004. [tisak] = Il piano paesaggistico dell'isola (su esempio della Regione litoraneo-montana e dell'isola di Ilovik) : seminario, 18 - 25 maggio 2004. / Primorsko-goranska županija. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2005. ISBN 953-7221-02-4.
8 Anketa poslodavaca 2011. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka. - Rijeka : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, 2011.
9 Anketa poslodavaca 2012. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka. - Rijeka : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, 2012.
10 Anketa poslodavaca 2013. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka. - Rijeka : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka, 2013.
11 Anketa poslodavaca 2014. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka. - Rijeka : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka, 2014.
12 Anketa poslodavaca 2015. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Rijeka. - Rijeka : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Rijeka, 2015.
13 Bilten : Primorsko-goranska županija [tisak] / Primorsko-goranska županija. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 1995- .
14 Catalog of country and local ports open for public transport on the territory of Primorsko-Goranska County [tisak] / Primorsko-Goranska County. - Rijeka : Primorsko-Goranska County, 2006. ISBN 953-7221-17-2.
15 Development projects in Primorsko-goranska county 2000-2001 [tisak] = Entwicklungsprojekte im Verwaltungsbezirk von Primorje und Gorski Kotar 2000-2001 = Progetti di sviluppo della regione Primorsko-goranska 2000-2001 / editor Dunja Serdinšek. - Rijeka : Primorsko-goranska county, 2001.
16 Development projects in Primorsko-Goranska County [e-građa] / County of Primorje-Gorski kotar. - Rijeka : Primorsko-Goranska County, County Department of Development, Regional Planning and Environmental Protection, 1999.
17 Development projects in Primorsko-Goranska County [tisak] / County of Primorje-Gorski kotar. - Rijeka : Primorsko-Goranska County, County Department of Development, Regional Planning and Environmental Protection, 1999.
18 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina", NN-MU 008/2009).
19 Financijski izvještaj o radu Županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za ... godinu ; Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja Županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za ... godinu [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015- .
20 Financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2014. godinu ; Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2014. godinu [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015.
21 Gaudeamus ? [1999.] [tisak] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, Odsjek profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja, 1999.
22 Gaudeamus ? [2000.] [tisak] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, Odsjek profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja, 2000.
23 Gaudeamus ? [2001.] [tisak] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, Odsjek profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja, 2001.
24 Gaudeamus ? [2004.] [tisak] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, Odsjek profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja, 2004.
25 Gaudeamus ? [2006.] [tisak] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, Odsjek profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja, 2006.
26 Gaudeamus ? [2007.] [tisak] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, Odsjek profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja, 2007.
27 Godišnjak [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka. - Rijeka : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka, 2011- .
28 Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za ..... godinu [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017-.
29 Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2018. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Župan. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017.
30 Godišnji plan raspisivanja natječaja u za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Župan. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655