Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Dugoročni sporazum o privrednoj, naučnoj i tehnološkoj suradnji, između SFRJ i Republike Portugalije - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998). NE VAŽI!.
2 Konvencija između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, NN-MU 003/2014).
3 Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima, NN-MU 008/2019).
4 Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u području turizma - (Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u području turizma, NN-MU 008/2015).
5 Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Republike Portugalije o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i robe i Protokol - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
6 Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Republike Portugalije o suradnji u pomorskom saobraćaju - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
7 Sporazum o kulturnoj suradnji, između SFRJ i Portugalske Republike - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
8 Sporazum o suradnji u području turizma, između Vlade SFRJ i Republike Portugalije - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998). NE VAŽI!.
9 Sporazum o zračnom saobraćaju, između Vlade SFRJ i Vlade Portugalije - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
10 Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda - (Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda, NN-MU 001/2018).
11 Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 012/1997). NE VAŽI!.
12 Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti - (Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti, NN-MU 013/1998).
13 Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, NN-MU 001/2021).
14 Ugovor o gospodarskoj, industrijskoj, tehničkoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o gospodarskoj, industrijskoj, tehničkoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike, NN-MU 005/2000).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655