Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Country reports on foreign direct investment : Roundtable on foreign direct investment in the countries of the Central European Initiative, Zagreb, November 18-19, 1998 [tisak] / Central European Initiative - CEI. - Zagreb : Croatian Investment Promotion Agency - CIPA : Institute for International Relations - IMO, 1998.
2 Državne potpore i europske integracije : iskustva za Hrvatsku [tisak + e-dokument] / urednica Višnja Samardžija. - Zagreb : Ministarstvo za europske integracije Republike Hrvatske, 2003. ISBN 953-7010-18-x.
3 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
4 Je li Srednja Europa optimalno valutno područje? [tisak + e-dokument] / Alen Belullo, Velimir Šonje, Igeta Vrbanc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 8).
5 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
6 Koncilijacijalno-arbitražni traktat između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Poljske - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
7 Konvencija između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području zaštite bilja - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995). NE VAŽI!.
8 Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Republike Poljske - (Zakon o potvrđivanju Konzularne Konvencije između Republike Hrvatske i Republike Poljske, NN-MU 002/1996).
9 Konzularna konvencija između Saveznog izvršnog vijeća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995). NE VAŽI!.
10 Kratak vodič kroz CEDAW - Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i njezinu primjenu u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Rada Borić... [et al.]. - Zagreb : Vlada RH Ured za ravnopravnost spolova, 2004. - (Biblioteka Ona). ISBN 953-99862-1-4.
11 Međunarodno savjetovanje Financiranje u zaštiti okoliša : zbornik radova, Mljet, 3. i 4. lipnja 1998. [tisak] = International Conference Environmental Protection Financing : proceedings = Internationale Tagung Umweltschutzfinanzierung : sammelreferate / glavni i odgovorni urednik Ante Kutle. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, 1998. ISBN 953-97087-9-6.
12 Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj obrambenoj suradnji - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj obrambenoj suradnji, NN-MU 004/2019).
13 Poljska [2018] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2018. - (Profil emitivnog tržišta).
14 Poljska [2013 - 2015] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2016. - (Profil emitivnog tržišta).
15 Poljska [2015] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2015. - (Profil emitivnog tržišta).
16 Poljska [2016] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2017. - (Profil emitivnog tržišta).
17 Poljska [2017] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2017. - (Profil emitivnog tržišta).
18 Poljska [2019] [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2019. - (Profil emitivnog tržišta).
19 Prava nezaposlenih u tranzicijskim zemljama : naknada za nezaposlenost [e-dokument] / Ured za socijalno partnerstvo. - Zagreb : Ured za socijalno partnerstvo, [2002].
20 Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području zdravstva - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
21 Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o znanstveno-tehničkoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
22 Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području korištenja nuklearne energije u mirovne svrhe - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
23 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o civilnom zračnom prometu - (Uredba o potvrđivanja Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o civilnom zračnom prometu, NN-MU 010/1996).
24 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o gospodarskoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o gospodarskoj suradnji, NN-MU 003/1993). NE VAŽI!.
25 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala, NN-MU 001/2011).
26 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, NN-MU 010/2004). NE VAŽI!.
27 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o uzajamnom priznavanju istovažećih školskih svjedodžbi i diploma visokih škola stečenih u obje države - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995). NE VAŽI!.
28 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
29 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
30 Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednjoj Europi [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 6).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655