Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 A12 Beli Manastir - Osijek - Svilaj : dionica: Beli Manastir - Osijek - Most Drava [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2011.
2 A12 Beli Manastir - Osijek - Svilaj : dionica: Sredanci - Granica BiH [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2011.
3 A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj - Most Sava [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2016.
4 Analiza indikatora relevantnih za održivo gospodarenje vodama sliva Karašice i Vučice [tisak] / Lidija Tadić. - Osijek : Građevinski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, 2002. ISBN 953-6962-03-9.
5 Autocesta A5 : Dionica Osijek - Đakovo [tisak] / Mario Crnjak, Goran Puž, Boro Brnić. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2007.
6 Catalogo delle riserve di caccia [tisak] / redattore Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-07-0.
7 Catalogue of peace and war [tisak] / Ministry of Education and Culture ; edited by Vesna Jurkić-Girardi. - Zagreb : Ministry of Culture and Education, 1992. - (Handbooks of cultural affairs ; vol. 6).
8 Cjenik aerodromskih naknada u zračnom prometu : vrijedi od 01. svibnja 2011. [e-dokument] = Airport Service Price List : effective from 1st May 2011 / Zračna luka Osijek. - Osijek : Zračna luka Osijek, 2011.
9 Cjenik usluga u zračnom prometu [e-dokument] = Price List of Airport Services / Zračna luka Osijek. - Osijek : Zračna luka Osijek, 2015.
10 Commercial - economic directory : Osijek - Baranja County [tisak] / Croatian Chamber of Economy, County Chamber Osijek. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, County Chamber Osijek, [1998].
11 Dječje jaslice "Ivančica" u Osijeku : pilot projekt povećanja energetske efikasnosti u zgradarstvu [e-dokument] / autori Željka Hrs Borković, Vedran Krstulović. - Zagreb : Energetski institut "Hrvoje Požar", 2002.
12 Dječje jaslice "Ivančica" u Osijeku : pilot projekt povećanja energetske efikasnosti u zgradarstvu, realizacija i rezultati 2004.-2005. [e-dokument] / Energetski institut "Hrvoje Požar". - Zagreb : Energetski institut "Hrvoje Požar", 2005.
13 Dvostrani Sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Zaštita okoliša" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža Mjera 2.2. - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Zaštita okoliša" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža Mjera 2.2. - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže, NN-MU 013/2013).
14 Free zones in Croatia [tisak] / Croatian Investment Promotion Agency - CIPA. - Zagreb : CIPA, 1998. - (Fact sheet).
15 Izaberi karijeru! : IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek. - Osijek : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek, [2010.].
16 Izvješće o provedbi programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Osijeka za razdoblje 2017.-2020. [e-dokument] / EKONERG institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o. - Osijek : Grad Osijek, 2021.
17 Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za ... [e-dokument] / Grad Osijek. - Osijek : Grad Osijek, 2019- .
18 Izvješće o realizaciji programa rada Agencije za obnovu osječke Tvrđe za ... godinu [e-dokument] / Agencija za obnovu osječke Tvrđe. - Osijek : Agencija za obnovu osječke Tvrđe, 2017.-.
19 Izvješće o tržištu nekretnina za ... godinu [e-dokument] / Grad Osijek. - Osijek : Grad Osijek, 2016- .
20 Izvješće za 2013. godinu o provedbi programa osiguranja pristupačnosti za osobe s invaliditetom u Gradu Osijeku za razdoblje od 2010. do 2015. godine [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Osijeka. - Osijek : Grad Osijek, 2014.
21 Izvješće za 2014. godinu o provedbi programa osiguranja pristupačnosti za osobe s invaliditetom u Gradu Osijeku za razdoblje od 2010. do 2015. godine [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Osijeka. - Osijek : Grad Osijek, 2015.
22 Izvješće za 2014. godinu o provedbi strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015. godine [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Osijeka. - Osijek : Grad Osijek, 2015.
23 Kako poslovati u Osijeku? = How to do business in Osijek? [e-dokument] / Grad Osijek. - Osijek : Grad Osijek, 2010.
24 Katalog der Jagdbezirke [tisak] / Redakteur Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-08-9.
25 Katalog lovišta [tisak] / Hrvatske šume ; urednik Alojzije Frković. - Zagreb : Hrvatske šume, 1996. ISBN 953-6253-09-7.
26 Kotar Osijek 1786. godine [tisak] / Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2002. ISBN 953-6446-21-9.
27 Kromatografska analiza plina [Osijek, 2016.] [e-dokument] / INA-Industrija nafte, SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor istraživanja, Služba istraživanja stijena i fluida. - Zagreb : INA-Industrija nafte, 2016.
28 Kromatografska analiza plina [Osijek, 2017.] [e-dokument] / INA-Industrija nafte, SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor istraživanja, Služba istraživanja stijena i fluida. - Zagreb : INA-Industrija nafte, 2017.
29 Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta Grada Osijeka [e-dokument] / Grad Osijek. - Osijek : Grad Osijek, 2019.
30 Obnova crkava oštećenih ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, 1997 .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655