Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Administrativni sporazum o načinu primene Konvencije o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
2 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju - (Uredba o objavljivanju Administrativnog Sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju, NN-MU 005/1999).
3 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
4 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
5 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
6 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014).
7 Konvencija o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
8 Razmjena nota o uzajamnom informiranju o kaznenim sankcijama protiv stranaca - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
9 Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o povlasticama i imunitetima časnika za vezu Republike Hrvatske pri Europskom policijskom uredu - (Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o povlasticama i imunitetima časnika za vezu Republike Hrvatske pri Europskom policijskom uredu, NN-MU 011/2009).
10 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza, NN-MU 009/1999).
11 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o zračnom prometu - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o zračnom prometu, NN-MU 009/1996).
12 Sporazum o kulturnoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
13 Sporazum o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske, NN-MU 012/1994).
14 Sporazum o obeštećenju holandskih nacionalnih interesa nacionalizovanih u Jugoslaviji - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
15 Sporazum o regulisanju nekih holandskih finansijskih potraživanja - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
16 Sporazum o zaštiti investicija između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
17 Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, NN-MU 003/2001).
18 Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju, NN-MU 002/1999).
19 Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zapošljavanju partnera članova diplomatskih misija i konzularnih ureda - (Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zapošljavanju partnera članova diplomatskih misija i konzularnih ureda, NN-MU 002/2007).
20 Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
21 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit, NN-MU 012/1999).
22 Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske - (Odluka o objavi Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske, NN-MU 010/1998). NE VAŽI!.
23 Ugovor o sudskom raspravljanju, arbitraži i mirenju između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
24 Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655