Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Country reports on foreign direct investment : Roundtable on foreign direct investment in the countries of the Central European Initiative, Zagreb, November 18-19, 1998 [tisak] / Central European Initiative - CEI. - Zagreb : Croatian Investment Promotion Agency - CIPA : Institute for International Relations - IMO, 1998.
2 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
3 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Moldove [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
4 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldave o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/19] Devetnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-03-01 / 2006-04-12] : prilozi za raspravu).
5 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldavije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/143] Sto četrdeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-02-15] prilozi za raspravu).
6 Radna zajednica podunavskih regija : 1990 - 2000 [tisak] = Arbeitsgemeinschaft Donauländer / urednici Mladen Andrlić, Peter De Martin. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, Diplomatska akademija, 2000. ISBN 953-98268-0-2.
7 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji na području turizma - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji na području turizma, NN-MU 006/2007).
8 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala. nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta teških kaznenih djela - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala. nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta teških kaznenih djela, NN-MU 001/2010).
9 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, NN-MU 006/2002).
10 Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, NN-MU 002/2015).
11 Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednjoj Europi [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 6).
12 Tourism in the CEI countries : key figures : 1994-1996 [tisak] / authors Sanda Weber, Zvjezdana Hendija, Vinka Cetinski. - Zagreb : Ministry of Tourism of the Republic of Croatia : Institute for Tourism, 1998. ISBN 953-6145-04-9.
13 Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Moldove o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Moldove o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 003/2007).
14 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o europskom partnerstvu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o europskom partnerstvu, NN-MU 002/2013).
15 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, NN-MU 003/2006).
16 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o kulturnoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o kulturnoj suradnji, NN-MU 011/2007).
17 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 011/2006).
18 Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Moldove - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Moldove, NN-MU 006/2004). NE VAŽI!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655