Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Financijski plan 2015. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - [Zagreb] : Ministarstvo gospodarstva, [2014].
2 Godišnje izvješće o radu Ministarstva gospodarstva za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - [Zagreb] : Ministarstvo gospodarstva, [2015- ].
3 Godišnji plan rada Ministarstva gospodarstva za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
4 Godišnji plan rada Ministarstva gospodarstva za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
5 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, [2015]- .
6 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Ministarstva gospodarstva za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2013- .
7 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2016- .
8 Katalog informacija Ministarstva gospodarstva [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012.
9 Plan nabave za proračunsku 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, Ravnateljstvo za robne zalihe. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
10 Plan nabave za proračunsku 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, Ravnateljstvo za robne zalihe. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2015.
11 Plan nabave za radove, robu i usluge za 2013. godinu Ministarstva gospodarstva [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2013.
12 Plan nabave za radove, robu i usluge za 2015. godinu Ministarstva gospodarstva [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2015.
13 Plan nabave za radove, robu i usluge za 2016. godinu Ministarstva gospodarstva [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2016.
14 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012.
15 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2015.
16 Strateški plan Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2013. - 2015. godine [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012.
17 Strateški plan Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2014. - 2016. godine : izmjene i dopune [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
18 Strateški plan Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2015. - 2017. godine [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
19 Strateški plan Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2016. - 2018. godine [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655