Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Finacijski plan Ministarstva financija za razdoblje 2021. - 2023. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
2 Financijski plan Ministarstva financija za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3 Godišnji plan rada Ministarstva financija za 2021. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.
4 Godišnji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
5 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014- .
6 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Ministarstva financija za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2009- .
7 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2016- .
8 Katalog informacija Ministarstva financija, Carinske uprave RH sa sistematiziranim pregledom informacija i s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2013].
9 Katalog informacija užeg dijela Ministarstva financija sa sistematiziranim pregledom informacija i s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2012].
10 Odluka o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, u razdoblju 2011. do 2013. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/57] Pedesetsedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-20] prilozi za raspravu).
11 Plan nabave za 2012. godinu Ministarstva financija [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
12 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
13 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2014].
14 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2015].
15 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2016].
16 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014.
17 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija za 2017. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017.
18 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
19 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija za 2019. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
20 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
21 Plan rada Ministarstva financija za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - [Zagreb] : Ministarstvo financija, [2017].
22 Plan rada Ministarstva financija za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
23 Plan rada Ministarstva financija za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
24 Plan rada Ministarstva financija za 2020. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
25 Plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva financija za 2016. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2016].
26 Provedbeni program Ministarstva financija za razdoblje 2021.-2024. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
27 Strateški plan Ministarstva financija 2011.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
28 Strateški plan Ministarstva financija 2012. - 2014. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
29 Strateški plan Ministarstva financija 2013. - 2015. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
30 Strateški plan Ministarstva financija 2014. - 2016. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655