Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Administrativni sporazum o načinu primjene Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o načinu primjene Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju, NN-MU 011/2003).
2 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza, NN-MU 009/1999).
3 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o zračnom prometu - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o zračnom prometu, NN-MU 011/1998).
4 Sporazum o ekonomskoj, industrijskoj i tehničkoj suradnji između SFRJ i Belgijsko-Luksemburške ekonomske unije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
5 Ugovor između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i imovinu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i imovinu, NN-MU 006/2014).
6 Ugovor između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju, NN-MU 009/2002).
7 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja,, NN-MU 005/2002). NE VAŽI!.
8 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit, NN-MU 012/1999).
9 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o suradnji u području kulture, obrazovanja, znanosti, mladeži i športa - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o suradnji u području kulture, obrazovanja, znanosti, mladeži i športa, NN-MU 008/2007).
10 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, NN-MU 004/2014).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655