Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
2 Institut pravobranitelja za djecu [e-dokument] / Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001.
3 Prava nezaposlenih u tranzicijskim zemljama : naknada za nezaposlenost [e-dokument] / Ured za socijalno partnerstvo. - Zagreb : Ured za socijalno partnerstvo, [2002].
4 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o suradnji na području turizma - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o suradnji na području turizma, NN-MU 009/2013).
5 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnom ukidanju viza - (Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnom ukidanju viza, NN-MU 009/1998).
6 Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednjoj Europi [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 6).
7 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, NN-MU 003/2001).
8 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji, NN-MU 001/2008).
9 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 005/2008). NE VAŽI!.
10 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit, NN-MU 016/1998).
11 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji, NN-MU 005/2000).
12 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, NN-MU 001/2018).
13 Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Litve - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Litve, NN-MU 003/2003). NE VAŽI!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655