Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
2 Prava nezaposlenih u tranzicijskim zemljama : naknada za nezaposlenost [e-dokument] / Ured za socijalno partnerstvo. - Zagreb : Ured za socijalno partnerstvo, [2002].
3 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o uzajamnom ukidanju viza - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o uzajamnom ukidanju viza, NN-MU 014/1998).
4 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica - (Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, NN-MU 004/1998).
5 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o zračnom prometu - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o zračnom prometu, NN-MU 006/2001).
6 Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednjoj Europi [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 6).
7 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, NN-MU 003/2001).
8 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o kulturnoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o kulturnoj suradnji, NN-MU 015/1999).
9 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o međunarodnom cestovnom prijevozu - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o međunarodnom cestovnom prijevozu, NN-MU 006/2005).
10 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, NN-MU 003/2005). NE VAŽI!.
11 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o suradnji na području turizma - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o suradnji na području turizma, NN-MU 007/2007).
12 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o suradnji na području znanosti, tehnologije i visoke naobrazbe - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o suradnji na području znanosti, tehnologije i visoke naobrazbe, NN-MU 001/2008).
13 Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije u borbi protiv terorizma, nedopuštene trgovine drogom i organiziranog kriminala - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije u borbi protiv terorizma, nedopuštene trgovine drogom i organiziranog kriminala, NN-MU 011/2003).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655