Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, NN-MU 001/2009).
2 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji, NN-MU 005/2018).
3 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, NN-MU 001/2018).
4 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstan o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstan o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta, NN-MU 001/2011).
5 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstan o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih oblika kaznenih djela - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstan o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih oblika kaznenih djela, NN-MU 005/2012).
6 Zemlja partner Kazahstan [tisak] / pripremila Smiljka Štefiček. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1996.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655